Klimaatactieplan biedt kansen om energiearmoede aan te pakken

27 Maart 2016

Klimaatactieplan biedt kansen om energiearmoede aan te pakken

OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer ziet in het ?klimaatactieplan ook mogelijkheden om de energiearmoede aan te pakken: "Zo zal Eandis een thermografische luchtfoto maken van Ninove, zodat we heel gericht mensen kunnen warm maken om hun dak te isoleren. Met een degelijke begeleiding van sociaal meer kwetsbare inwoners rond de aanvraag van een kostenloze energielening kan je op die manier de energiearmoede tegengaan."  

Dat een gedegen begeleiding werkt, toont de tankslagactie die de stad onder impuls van schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel organiseert om oude stookolietanks te saneren. "Net als bij je dak laten isoleren via een energielening gaat het ook daar om een technische kwestie waarbij wat paperassenwerk komt kijken," vertelt raadslid De Dobbeleer, "Het succes van de tankslagactie bewijst dat die extra begeleiding werkt: het biedt antwoord op praktische vragen en creëert vertrouwen bij de mensen."

 

Ook sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen een rol spelen in de aanpak van energiearmoede. Bij de renovatie van sociale woonwijken ? en zo staan er wel een aantal projecten op stapel ? kunnen zij aan wie een woning in de wijk verworven heeft aanbieden om mee in het project te stappen. "In het verleden gebeurde dat ook al, maar was het aanbod onvoldoende flexibel om de bewoners te kunnen overtuigen. Uit de themagroep Wonen in voorbereiding op het klimaatactieplan bleek dat het totaalaanbod van een nieuw dak, nieuwe beglazing en een nieuwe verwarmingsinstallatie te duur uitviel voor de eigenaars," zegt De Dobbeleer, "De conclusie was dat in de toekomst best een flexibele instap aangeboden wordt, waarbij eigenaars er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om enkel het dak te laten vernieuwen. Dat is voor de meeste mensen wel financieel haalbaar en verlaagt fors de drempel om deel te nemen."