Klimaatactieplan unaniem goedgekeurd

27 Maart 2016

Klimaatactieplan unaniem goedgekeurd

De Ninoofse gemeenteraad keurde het klimaatactieplan van de stad goed. Met dat plan worden de krijtlijnen uitgetekend voor de vermindering van de CO²-uitstaat van de stad met 20% tegen 2020. Schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel is uiteraard een tevreden man: "Met het klimaatactieplan wordt het engagement dat de stad met de ondertekening van het burgemeesterconvenant aanging concreet. De actualiteit toont maar al te zeer aan dat het dringend tijd wordt in actie te schieten om de klimaatsverandering te keren."   Het plan bevat tal van realistische maatregelen om de noodzakelijke kentering in praktijk te brengen. Eén van de meest opvallende is de komst van vier windmolens op grondgebied Ninove. "Zonder windenergie halen we onze doelstelling niet," benadrukt Vande Winkel, "De locatiekeuze zal op basis van een onafhankelijke studie gebeuren, zodat de turbines op de meest optimale locatie kunnen komen."

 

Verder houdt het plan ook de ambitie in om het nieuwe industrieterrein langs de Expressweg CO²-neutraal te maken. "Dat klinkt misschien als science fiction, maar de realiteit is anders," benadrukt Vande Winkel, "Het nieuwe industrieterrein in Erembodegem zal zonder enige verplichting geen passiefbedrijventerrein, maar een actiefbedrijventerrein zijn ? het zal dus met andere woorden méér energie opwekken dan het verbruikt. Het bewustzijn in de bedrijfswereld ? ook vanuit een economische logica, energie is de grootste kost na personeelskosten ? dat investeringen in energiezuinigheid en hernieuwbare energie de juiste keuze zijn."

 

Het volledige klimaatactieplan vindt u onderaan dit artikel, net als de samenvattende tabel van de acties. Voorzitter Annelies Lievens beklemtoont dat dit eigenlijk nog maar een begin is: "Het plan omvat tal van initiatieven op vlak van energiebesparende maatregelen in woningen, bedrijven, de eigen gebouwen van de stad, inzake mobiliteit en hernieuwbare energie. Maar het mag duidelijk zijn dat we hiermee een forse, maar eerste stap gezet hebben in de aanpak van de klimaatsverandering."

BIJLAGEN:
seap_ninove_tekst_-versie_20160323_definitief.pdf