LED-verlichting in kwart binnenstad

09 Juni 2015

LED-verlichting in kwart binnenstad

De stad vervangt in een groot deel van de binnenstad de bestaande lichtarmaturen door moderne en vooral ultrazuinige LED-verlichting, wat een forse besparing op energie en dus ook op de elektriciteitsrekening betekent. Concreet gaat het om het gebied rond de Koepoortstraat, de Biezenstraat, Pamelstraat en Nederwijk en bijkomend de Weggevoerdenstraat. "Bijna een kwart van de binnenstad krijgt met dit project nieuwe lichtarmaturen die 60% energie moeten besparen," vertelt schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel. CollegaOpenbare

van  Werken en Patrimonium Henri Evenepoel had het dossier onder zijn hoede en werkte het in samenwerking met Eandis uit. Op basis van een zogenaamde quickscan werd bekeken in welke zone het best gestart kon worden met de vernieuwing. Met de investering is een bedrag van 175.000 gemoeid, maar dat bedrag wordt op termijn uiteraard terugverdiend door de besparing op de energiefactuur. Collega van Financiën Paul De Schepper zal eens de resultaten ook binnenkomen wellicht wat rekenwerk hebben: indien de vooruitzichten kloppen wordt het project misschien uitgebreid over het hele grondgebied. Gezien de huidige lage rentetarieven en de te verwachten stijging van de energiekosten kan het immers zijn dat er een versnelde vernieuwing komt van de oudere armaturen in de rest van Ninove.

Een volledige overschakeling zou mooi passen binnen het engagement van het burgemeesterconvenant dat de stad ondertekent. "Met die ondertekening beogen we 20% minder CO²-uitstoot tegen 2020," vertelt schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel, "Dit soort projecten zullen we in de toekomst dus meer moeten doen."