Let’s do it Ninove!

25 Maart 2015

Let’s do it Ninove!

De stad neemt dit weekend opnieuw deel aan de zwerfvuilactie 'Let's  do it Belgium!'. Verenigingen of omwonenden kunnen zelf een traject bepalen dat ze opruimen met logistieke ondersteuning van de stad. De deelnemers aan de actie krijgen immers fluovestjes, afvalgrijpers, handschoenen en vuilniszakken voor hun actie ? en een kleine attentie voor hun deelname. Het verzamelde zwerfvuil wordt nadien opgehaald door de technische dienst. Voor een traject van minimaal 1.5km ontvangen deelnemers bovendien een cadeaubon van 50 euro, een traject van minimaal 3km levert een cadeaubon van 100 euro op. "Ook dat is eigenlijk meer een beloning voor de deelnemende groepen dan een stimulans om deel te nemen," vertelt schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel, "we merken immers dat wie deelneemt dat uit ergernis doet voor het vele zwerfvuil langs onze wegen." Naar schatting een 130 inwoners zullen in het kader van deze actie de baan opgaan om zwerfvuil op te ruimen. Ook het schepencollege stak de handen uit de mouwen en ging zwerfvuil opruimen op de Centrumlaan.

Bestuurslid Joachim De Maeseneer vindt de subsidie voor de actie  ? want dat is het officieel ? een goede zaak: "Vooral omdat het subsidiereglement het hele jaar door geldt en niet alleen tijdens de 'Let's do it'-campagne. Op die manier kunnen sport- of jeugdvereniging de actie inpassen in hun eigen kalender."

Alle info en het aanvraagformulier en subsidiereglement vindt u op deze link.