Liberale Kring gerestaureerd

25 Oktober 2016

Liberale Kring gerestaureerd

?Klaar om verkocht te worden onder het vorig bestuur, nu wachtend op een nieuwe toekomst. De Liberale Kring in de Dreefstraat wordt gerestaureerd en opnieuw in ere hersteld. "Ook al is het gebouw geen beschermd monument, toch kiezen we voor renovatie van dit stukje Ninoofs erfgoed," vertelt OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer. De Liberale Kring in de Dreefstraat is één van de meest beeldbepalende gebouwen van onze stad. Generaties Ninovieters passeerden de 19 -eeuwse neoclassicistische gevel. Onder de hoede van schepen van Patrimonium Henri Evenepoel (Open VLD) wordt het gebouw nu volledig gerenoveerd.

de

De plannen voor de renovatie van het gebouw werden in september goedgekeurd. OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer beklemtoont dat het dossier de omslag in Ninove inzake erfgoed onderstreept: "Het vorige bestuur had al een schatting van het perceel besteld met twee opties: volledige afbraak of verkoop van het perceel met de dwingende voorwaarde (enkel) de gevel te behouden. De verkoop aan de private sector met maximaal de vrijwaring van de gevel was dus in volle voorbereiding. Dit stadsbestuur kiest gelukkig voor het behoud van ons erfgoed."

De oude schoolgebouwen aan de Vestbarm worden gesloopt en maken plaats voor kleine woningen voor jonge starters. Het gelijkvloers van de Liberale Kring zelf wordt ofwel omgevormd tot woningen ofwel tot kantoorruimte voor bijv. vrije beroepen. De balzaal op de eerste verdieping krijgt een publieksfunctie. Bedoeling is een polyvalente ruimte te creëren die kan dienstdoen als vergaderlocatie voor grotere overlegmomenten, als buurthuis voor de organisatie van socio-culturele activiteiten of als tentoonstellingsruimte. "Wie actief is in het verenigingsleven weet dat zeker in het centrum er nood is aan een dergelijke polyvalente ruimte," vertelt De Dobbeleer, "Met zo'n rijk verenigingsleven is het vaak zoeken naar een goede locatie voor een evenement of bijenkomst."