Licht op groen voor GROS

21 Januari 2015

 Licht op groen voor GROS

Met de goedkeuring van een organiek reglement voor een Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) maakt de stad werk van een gedragen beleid voor ontwikkelingssamenwerking. Zo'n reglement is nodig, want het budget voor lokale initiatieven actief in de Noord-Zuidproblematiek verdubbelt bijna met een stijging van 10.000 naar 19.000 euro. Voorgaande jaren had Stad Ninove nauwelijks een beleid rond ontwikkelingssamenwerking. Men  voorzag wel een budget van 10.000 euro per jaar voor de ondersteuning van initiatieven in het kader van de Noord-Zuidproblematiek, maar voor die subsidiëring was geen reglement voorzien. "Aanvragen werden met andere woorden ad hoc behandeld en voor de lokale initiatieven was er haast geen zekerheid omtrent die financiering," vertelt schepen van Ontwikkelingssamenwerking Wouter Vande Winkel. In de toekomst komt daar verandering in. We voorzien een forse stijging van het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Het bestuursakkoord is ambitieus inzake ontwikkelingssamenwerking met o.m. het engagement om een Fair Trade gemeente te worden en de organisatie van andere initiatieven in het kader van de Noord-Zuidproblematiek. Ook een permanente financiële ondersteuning die de verenigingen een budgettair stabiele basis biedt, staat op het programma.

"De GROS zal voor dat laatste uiteraard een adviserende en controlerende functie hebben," vertelt schepen Wouter Vande Winkel, "met een budget dat haast verdubbeld werd naar 19.000 euro is dat ook geen overbodige luxe. Bovendien hopen we uiteraard dat de mensen uit de GROS ook actief gaan meewerken aan het uitstippelen van het beleid en het uitvoeren van de actieplannen in het bestuursakkoord."