Meerjarenplan goedgekeurd

07 Januari 2014

Meerjarenplan goedgekeurd

Toegegeven: we hebben al meer sexy titels gehad dan deze. Maar achter een ogenschijnlijk saaie titel schuilt wel een interessant document dat aardig groen kleurt. Waarover gaat het? In het meerjarenplan stippelt het stadsbestuur de beleidslijnen voor de komende zes jaar uit. Het heeft ettelijke maanden geduurd en vele uren overleg gevraagd (iemand die de stad goed kent wist exact wanneer dat overleg rond was want "de parking van 't schepencollege staat al twee dagen niet meer vol!"), maar begin december kon het bestuur inzage geven in dat bijzonder bepalend document.Schepen Wouter Vande Winkel evalueert het meerjarenplan positief. In 2013 moest het bestuur immers verder met de budgetten die opgesteld werden door de vorige meerderheid. "Nu het financieel plaatje voor de komende zes jaar vastligt, kunnen we eindelijk van start," zegt Vande Winkel, "en dat plaatje ziet er goed uit, met in totaal vier miljoen euro investeringen in verkeersveiligheid. Binnen dat pakket van investeringen wordt sterk gefocust op fiets- en voetgangersveiligheid en is er ook aandacht voor het comfort van de fietsers en voetgangers."

Ook inzake milieu ziet het er goed uit. "We plannen voor 1,4 miljoen investeringen in openbaar groen en natuurversterking met volkstuintjes in Ninove centrum, een ligweide aan het stadspark, een extra groene ruimte binnen het BPA Burchtdam en een groene speel-en ontmoetingsruimte in elke deelgemeente," vult Vande Winkel aan, "Verspreid bij alle collega's bevat het budget ook voor bijna 2 miljoen euro aan energiebesparende maatregelen en groene energie. Dat budget zal nodig zijn om de doelstellingen van het burgemeesterconvenant te halen: 20% minder uitstoot tegen 2020."

Groen voorzitter Jordy De Dobbeleer is eveneens uitermate tevreden: "De nadruk die we in ons programma en tijdens de campagne hebben gelegd op verkeersveiligheid en meer investeringen in de deelgemeenten hebben we goed kunnen vertalen in het budgettair kader voor de komende zes jaar. We gaan dit project dan ook met volle goesting uitvoeren."