Mobiel sociaal huis wordt blijver

03 Oktober 2017

Mobiel sociaal huis wordt blijver

?Het project mobiel sociaal huis loopt intussen al een tweetal jaar in de gemeenten Haaltert, Erpe-Mere en onze stad Ninove. Een ploeg van een vijftiental Ninoofse vrijwilligers, ondersteund en gecoacht door professionals, gaan op een vrijblijvend bezoek bij senioren van 75 jaar en ouder die nog thuis wonen. Via een bevraging proberen ze een zicht te krijgen hoe de oudere Ninovieters het stellen op het vlak van armoede, geestelijke gezondheid en eenzaamheid. De vrijwilligers bezorgen de nodige info over bvb. premies, professionele hulpverlening of seniorenverenigingen. In sommige gevallen gaan de sociaal assistenten van het OCMW nogmaals op bezoek om de situatie beter in kaart te brengen en te verhelpen. OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer vroeg de cijfers op en is versteld van het immense werk. "Op een tweetal jaar tijd werden bijna 3000 Ninoofse senioren uitgenodigd voor een bezoek. Eind september 2017  moesten nog slechts 126 bezoeken worden ingepland. Een huzarenstukje en een welgemeende proficiat voor de ploeg vrijwilligers en hun begeleiders."  

Eind 2017 lopen de Europese en Vlaamse subsidies echter af. De stad en het OCMW van Ninove zijn zeer tevreden over de geboekte resultaten en willen het project verder laten bestaan.

Op vraag van Groen OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer bevestigde de voorzitter van het OCMW, Lieven Meert (sp.a), het blijvend karakter van het mobiel sociaal huis. Zo werd de sociaal assistent die nu het mobiel sociaal huis begeleidt, definitief aangesteld. De doelgroep zal ook uitgebreid worden naar 65 jaar en ouder, alsook naar specifieke risicoprofielen zoals alleenstaande ouders.

De Dobbeleer: "Dit project bewijst dat persoonlijk contact met de Ninovieters zijn vruchten aflevert. Communiceren via het infoblad of per brief is te makkelijk. Veel hulpmiddelen zijn beschikbaar maar ze zijn te vaak niet bekend."