Motie rond leemontginning goedgekeurd

13 Oktober 2010

Op voorstel van Groen! gemeenteraadslid Wouter Vande Winkel keurde de gemeenteraad van Ninove een motie van aanbeveling goed voor de Vlaamse regering waarin aan de regering gevraagd wordt de doelstellingen in het MINA-plan inzake leem aan te scherpen. Dat plan formuleert enkele algemene doelstellingen om de vraag naar leem te verminderen. Op die manier kan de druk op de gemeentes waar leem ontgonnen wordt verlaagd worden. De diverse Groen!-fracties in de betrokken gemeentes dienden de motie in om een krachtig signaal te geven spaarzaam om te gaan met de grondstoffen en de hinder voor de inwoners te verlagen. In Ninove weigerde enkel de Vlaams Belang-fractie de motie goed te keuren. "Cruciaal in de motie is ook de vraag om de emissienormen in Vlaanderen te verstrengen," benadrukt Vande Winkel, " In Duitsland liggen de normen een stuk lager en dus is een belangrijk stuk van onze leem voor de export bedoeld. Leemontginning gebeurt momenteel in slechts een twintigtal gemeentes in Vlaanderen. Die mogen niet het slachtoffer worden van een lakse normering." Groen! zal het dossier op de voet blijven volgen. De plannen voor de leemontginning worden elke vijf jaar door de Vlaamse regering aangepast. Dat betekent dat de omwonenden van de ontginningsgebieden om de vijf jaar geconfronteerd kunnen worden met nieuwe, grotere uitbreidingen en dat kan volgens Groen!-voorzitter David Vanbellingen niet de bedoeling zijn: "De Vlaamse regering moet zich engageren om de omwonenden een perspectief op lange termijn te bieden. Een aanpassing elke vijf jaar is een typisch voorbeeldje van salamipolitiek, waarbij een groot dossier in kleine stukjes 'verteerbaar' wordt gemaakt".