N-VA Ninove plat op de buik voor Brussel

13 April 2017

N-VA Ninove plat op de buik voor Brussel

? Als het nu gaat over de komst van een winkelcentrum op de Brakelsesteenweg of de rechtstreekse financiële belangen van de Ninovieter: de lokale N-VA-afdeling van Ninove gaat plat op de buik voor Brussel. "De onthouding van de N-VA bij de start van een procedure die Ninove op termijn heel veel geld moet opleveren is ronduit onbegrijpelijk," vertelt Groen-voorzitster Annelies Lievens, "Ninove strijdt met ongelijke wapens en de lokale N-VA weigert die ongelijkheid met juridische middelen aan te vechten." Het is een redelijk technisch dossier, maar wel op termijn van ongelooflijk belang voor onze stad: de procedure die gestart werd bij het Grondwettelijk Hof inzake de verdeling van de middelen van het gemeentefonds. Dat fonds keert jaarlijks forse bedragen uit aan centrumsteden (Aalst bijv.) of provinciale steden (bijv. Oudenaard), maar Ninove wordt daarbij fors benadeeld. Groen-voorzitster Annelies Lievens illustreert dit aan de hand van cijfers: "Ninove ontvangt jaarlijks voor 39.000 inwoners 208 euro per jaar per inwoner terwijl Oudenaarde ? objectief gezien overigens een 'rijkere' gemeente - met 31.000 inwoners 278 euro uit dat gemeentefonds ontvangt, een verschil van maar liefst 2.1 miljoen euro JAARLIJKS."

Dat het dan gemakkelijk is 400.000 euro per jaar op tafel te leggen voor de aankomst van de Ronde van Vlaanderen, daar willen we het nu niet over hebben ? dat heeft er nu eens niets mee te maken. Maar er is geen enkele, maar dan ook geen enkele objectieve reden waarom Oudenaarde jaarlijks 2.1 miljoen euro méér ontvangt van Vlaanderen dan Ninove. "Eerder in tegendeel," beargumenteert Lievens, "8000 inwoners minder en het gemiddeld inkomen ligt er aanzienlijk hoger, wat de sociale uitdagingen voor Ninove groter maakt dan voor Oudenaarde."

En dan denk je dat de volledige gemeenteraad zich zonder aarzelen en met veel overtuiging achter het voorstel schaart om die ongelijke behandeling aan te klagen bij het Grondwettelijk Hof. Want hoeveel voetpaden kan je niet vernieuwen of aanleggen, hoeveel wegen kan je niet asfalteren als je jaarlijks meer dan 2 miljoen extra in je begroting kan inschrijven? En je komt als gemeenteraadsfractie toch op voor de belangen van je inwoners?

Niet zo de N-VA-gemeenteraadsleden, die zich onthielden bij de stemming. De N-VA zag Ninove liever de procedure opstarten om als centrumstad erkend te worden. "We moeten een kat een kat durven noemen: de verdeling van die middelen gebeurt door de grote kleppers als Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven, Mechelen. Kleinere steden die veel middelen ontvangen hebben wellicht uitstekend gelobbyd in Brussel en hebben daar ook de mensen voor," vertelt Lievens, "Vriendelijk vragen of Ninove ook bij dat clubje mag komen zal geen enkel resultaat opleveren. We begrijpen dat het voor de lokale N-VA niet evident is om tegen minister Homans in te gaan, maar in dit dossier moet je principieel opkomen voor het belang van de Ninovieter. Burgemeester De Jonge en OCMW-voorzitter Lieven Meert verdedigen in het dossier de belangen van onze inwoners, wat een uitstekende zaak is."

Meer lezen? Er staat een bijzonder boeiend artikel onder de veelzeggende titel 'Een duaal Vlaanderen' over deze materie op Apache.