N-VA wordt slippendrager van privé-investeerder

27 April 2016

N-VA wordt slippendrager van privé-investeerder

Wat elke Ninovieter instinctief een slecht idee vindt ? jaarlijks een 1,1 miljoen extra wagens op de Brakelsesteenweg door een nieuw winkelcentrum is ècht geen goed idee ? is voor de lokale N-VA geen probleem. Dat je een euro maar één keer kan uitgeven en het winkelcentrum met zijn 550.000 bezoekers uiteraard het zakencijfer van onze lokale middenstand negatief zal beïnvloeden zien wij volgens de Vlaams-nationalisten ook al verkeerd, want het centrum is in hun ogen een "aanvulling van het bestaande aanbod"?.   In een pittig debat op de gemeenteraad ontpopte de lokale N-VA zich als verdediger van het winkelcentrum. De herinrichting van de Brakelsesteenweg kadert volgens N-VA-raadslid Kurt Van Den Driessche immers niet alleen in de ontsluiting van het retailcentrum, maar moet ook tot een betere doorstroming en een verhoging van de verkeersveiligheid leiden. Zeker het misbruik van de ongevallenstatistieken springt daarbij in het oog: in het onteigeningsbesluit worden de 58 ongevallen tussen 1996 en 2012 als rechtvaardiging van de werken aangegrepen. "Elk ongeval is er één te veel," stelt schepen van Mobiliteit, "maar jaarlijks telt dit traject meer dan vijf miljoen voertuigbewegingen. 58 ongevallen op meer dan 70 miljoen voertuigbewegingen wijst niet meteen op een cruciaal veiligheidsprobleem ? dan kunnen we wel andere plekken opsommen die dringender aangepakt moeten worden."

 

Ook het financieel plaatje oogt niet goed voor de stad. De bijdrage die via RIOPACT (het vehikel waarmee de steden en gemeenten rioleringswerken uitvoeren) wordt gevraagd is niet min: bijna 500.000 euro, niet gesubsidieerd want de vernieuwing van de riolering gebeurt enkel ter hoogte van het retailcentrum en verbetert de waterkwaliteit dus niet. "Concreet zal je elders in Ninove projecten moeten uitstellen omdat er een half miljoen cadeau wordt gegeven aan een projectontwikkelaar," vertelt Vande Winkel.

 

Via AWV zou er nog 600.000 euro naar de herinrichting van de wegenis gaan. "Finaal is het hallucinant dat de N-VA zich voor de kar laat spannen voor het project van een privé-ontwikkelaar, die de belastingbetaler vraagt meer dan een miljoen euro neer te tellen voor zijn project dat dan nog eens negatief is voor de lokale werkgelegenheid," verklaart Vande Winkel, "Dit terwijl de cijfers al aantonen dat het aandeel baanwinkels in Ninove al boven het Vlaamse gemiddelde is."

 

OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer vindt het absurd dat de N-VA het project met vuur verdedigt: "Mobiliteit- en retailexperts zijn het er roerend over eens dat het verhaal van de baanwinkels voorbij is en dat er paal en perk moet gesteld worden aan ontwikkelingen in de periferie ten voordele van kernversterking. In deze verdedigen we met de meerderheid trouwens het UNIZO-standpunt."

 

Welke kant het dossier uitgaat valt op dit moment nog niet in te schatten. Het stadsbestuur heeft momenteel advies aangevraagd bij een gespecialiseerd advocatenbureau. Op basis van hun bevindingen bekijkt het bestuur welke stappen het kan ondernemen.

 

Geïnteresseerd in het volledige debat? Vanaf minuut 157 in het audioverslag van de gemeenteraad. Bonne chance ;-) . (http://www.ninove.be/nl/0/content/9960/verslagen-gemeenteraad.html)