Naar een topeditie van autovrije zondag?

15 September 2016

Naar een topeditie van autovrije zondag?

Als het weer een beetje mee wil belooft de autovrije zondag dit weekend opnieuw een topeditie te worden. "Wat de stad en het verenigingsleven hier presteren ? is uniek in Vlaanderen," vertelt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel. Kent u die jaarlijkse obligate reportages over autovrije zondag in het journaal, met beelden van de grote lanen en tunnels in de grootsteden die ingepalmd worden door fietsers, rolschaatsers en voetgangers? Dan hebben wij in Ninove wel meer te bieden. "Nagenoeg alle stadsdiensten participeren, maar ook het verenigingsleven, buurtcomités en externe organisaties doen hun ding met een ongelooflijk divers en sterk aanbod aan activiteiten als gevolg," vertelt Vande Winkel, "We mogen dan ook bijzonder trots zijn op dit evenement, dat bij goed weer duizenden bezoekers naar onze stad trekt."

Het volledige programma met alle activiteiten en de praktische info rond het autovrij maken van het centrum vindt u via deze link, een handige pdf kan je afdrukken om je bezoek te plannen. "Dat moet je gezien het programma wel doen, want overal naar toe gaan is onmogelijk," zegt OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer, "Elk nadeel heb se voordeel: je raakt onmogelijk rond, maar anderzijds versterken de diverse organisaties elkaar. Een gezin met jonge kinderen kan eerst een demonstratie van een sportclub bijwonen, vervolgens even langsgaan op de opendeurdag van de brandweer en afsluiten op Ninove Speelstad."

Ook het buurtcomité van de wijk rond de Pamelstraat en Nederwijk is met de rommelmarkt een vaste waarde geworden tijdens autovrije zondag. Bestuurslid Joachim De Maeseneer is actief binnen dit comité en benadrukt het belang van dergelijke evenementen: "Het brengt de buurt echt bij elkaar en zorgt ervoor dat je je buren op een ongedwongen manier leert kennen."