Nieuw GAS-reglement

14 Januari 2016

Nieuw GAS-reglement

? GAS-reglementwerd

Het grondig herschreven, wat een efficiënte aanpak van allerlei vormen van overlast mogelijk maakt.

Toegegeven, we zijn niet meteen de grootste fan van GAS-boetes ? verhalen over boetes voor scholieren die een broodje aten op de trappen van een kerk zijn daar niet vreemd aan. "Maar we moeten durven toegeven dat het systeem ook een antwoord biedt op vaak terugkerende klachten over overlast die niet op een efficiënte manier door het parket kunnen afgehandeld worden," zegt schepen van Mobiliteit en Leefmilieu Wouter Vande Winkel, "Afval verbranden of foutparkeren bijvoorbeeld zorgt voor veel frustratie en in de context van foutparkeren voor onveiligheid voor de zwakke weggebruikers. Dat we dergelijke vormen van snel en efficiënt kunnen aanpakken is een flinke stap vooruit."

Voor OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer is het van cruciaal belang dat het reglement menselijk wordt toegepast. "Overhangende takken van aangelanden over buurtwegen of fietspaden zijn een doorn in het oog van veel fietsers en vallen nu ook onder het GAS-reglement, maar uiteraard zal de betrokken eigenaar eerst de kans krijgen de situatie aan te pakken. Pas wanneer de eigenaar geen actie onderneemt wordt een GAS-boete uitgeschreven," vertelt De Dobbeleer, "Bovendien bieden de bemiddelingsprocedure en de kans om een alternatieve straf te vervullen ook een kans om boetes te vermijden. Zo is het perfect denkbaar dat sluikstorters een dagje mee op pad gaan met de technische dienst om zwerfvuil op te ruimen in plaats van een boete te betalen."

Bestuurslid Jolien Van Londersele is dan weer tevreden met de inspanningen die schepen van Dierenwelzijn Katie Coppens leverde om ook maatregelen inzake dierenwelzijn in het reglement op te nemen. "Ook daar was het vaak onbegonnen werk om op te treden tegen bepaalde vormen van dierenverwaarlozing ? enkel in extreme gevallen werd overgegaan tot juridische stappen," zegt Van Londersele, "Schepen Coppens heeft een juridisch kader in de GAS-wetgeving ingebouwd om bijvoorbeeld op te treden tegen eigenaars die honden in te kleine hokken huisvesten."