Nieuwe vestiging Schoonderhage

09 Mei 2012

Op de gemeenteraad van 26 april schaarde de gemeenteraad zich unaniem achter de aan- en verkoop van twee bouwgronden voor een nieuwe vestiging van vzw Schoonderhaege langs de Aardeweg te Outer. De gronden waren eigendom van het OCMW van Gent en kunnen nu gebruikt worden voor het openbaar nut. vzw Schoonderhage is een vereniging die voorziet in opvang en huisvesting van volwassen personen met een mentale beperking, zowel via een dagcentrum als een home-opvang 's avonds en in het weekend. Dit zal de 9de vestiging worden van Schoonderhage in de regio en de 5de in Ninove. Zo zijn er al vestigingen te Pollare, in de Muylemstraat te Appelterre, in Lebeke en in de Norbertijnenstraat te Ninove. Langs de Aardeweg te Outer komen 2 homes voor een 15-tal volwassen personen met een beperking. Verder zal er ook een groepje bewoners komen die verzorgende zijn, meer bepaald gaat het over mensen in een rolstoel. Buiten voor een aantal bewoners die door hun grote nood aan verzorging overdag ter plaatse blijven, gaan de anderen in de week naar een dagcentrum van Schoonderhage in de buurt.

Joachim De Maeseneer juicht de komst van de nieuwe vestiging toe: "Gezien de lange wachtlijst voor mensen met een beperking is de creatie van de nieuwe plaatsen een uitstekende zaak."