Ninove engageert zich voor burgemeestersconvenant

03 Juni 2015

Ninove engageert zich voor burgemeestersconvenant

voltallige gemeenteraadbesliste

De tot de toetreding van Ninove tot het burgemeesterconvenant. Daarmee engageert de stad zich tot een reductie van de CO²-uitstoot met 20% tegen 2020.

Schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel bestempelt de toetreding tot het burgemeesterconvenant als een mijlpaal voor de stad: "De klimaatsverandering dreigt met een verminderde aandacht voor de toename van het aantal rampen door extreme weersomstandigheden meer en meer van de politieke agenda te verdwijnen. Op nationaal en internationaal vlak beweegt er bijzonder weinig en daarom is het van het grootste belang dat er op lokaal vlak concreet actie ondernomen wordt om de opwarming van de aarde onder controle te houden."

Dit jaar werkt de stad in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen een klimaatactieplan uit op basis van een zogenaamde nulmeting. Die nulmeting is een zo correct mogelijke inschatting van de totale CO²-uitstoot op grondgebied Ninove. "Het klimaatactieplan zal heel concreet uittekenen welke beleidsmaatregelen we moeten nemen om tot een reductie van 20% van CO²-uitstoot te komen, met indicaties van welke maatregelen op korte termijn het meest efficiënt zijn."

Voorzitter Annelies Lievens meent dat de unanieme goedkeuring door de gemeenteraad een uitstekende zaak is. "Met de goedkeuring door de voltallige gemeenteraad is er een engagement over de partijgrenzen heen om werk te maken van de aanpak van de klimaatsverandering, een engagement dat dus ook de volgende coalitie ? wat de samenstelling ook mag zijn ? bindt."