Ninovieters betalen 65.000 euro voor de pintjes van Guy D’haeseleer

24 December 2012

Ninovieters betalen 65.000 euro voor de pintjes van Guy D’haeseleer

Gezamenlijke persmededeling van Open Vld, SP.A/Groen en CD&V: Gisterenavond werd besloten om beroep in te stellen bij de Raad van State tegen de beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen om de verkiezingsuitslag in Ninove van 14 oktober ongeldig te verklaren. De Raad van State doet dan uitspraak binnen 60 dagen. Indien de Raad van State zou instemmen met de ongeldigverklaring, komen er binnen 50 dagen herverkiezingen. Indien de Raad van State de verkiezingsuitslag van 14 oktober niet ongeldig verklaart, dan zullen meteen de nieuwe gemeente- en OCMW-raad en de burgemeester en schepenen worden geïnstalleerd. Tot dan blijven de huidige burgemeester, schepenen en gemeente- en OCMW-raadsleden zetelen.De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft beslist dat er nieuwe verkiezingen moeten komen nadat N-VA, in de persoon van Rudy Corijn (ex-Open VLD, ex-LDD, ex Lijst Corijn en tot op heden nog N-VA), drie klachten had ingediend toen ze buiten de coalitievorming voor een nieuwe bestuursmeerderheid waren gevallen. Opmerkelijk is dat deze klachten uitgaan van de co-lijstduwer en niet van de lijsttrekker die normaal gezien in een verkiezingscampagne optreedt als leider en woordvoerder van een partij. De reden en drijfveer ervan lijken dan ook eerder van persoonlijke aard, mogelijks een rancune over het verlies van zijn schepenmandaat en een ultieme poging tot behoud van zijn mandaat.

Twee van de klachten werden verworpen, de derde klacht werd wel weerhouden en leidde tot de ongeldigverklaring van de verkiezingen. Deze klacht heeft, zoals iedereen intussen weet, betrekking op een Facebook-mededeling van de lijsttrekker van Forza Ninove, Guy D'haeseleer, waarbij hij gratis consumpties beloofde aan kiezers die een foto konden voorleggen van hun uitgebrachte stem voor de lijst of kandidaten van Forza. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen stelt vast dat dit een overtreding is van het Kiesdecreet.

Dat niemand minder dan een federaal Volksvertegenwoordiger, die meer dan wie ook geacht wordt zich te houden aan onze wetten en normen, dergelijke fout begaat is een regelrechte schande. Het is absurd dat de gevolgen daarvan niet worden gedragen door Guy D'haeseleer zelf, maar door onze ganse stad, die mogelijks belast zal worden met de organisatie van nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Een extra kost die al gauw oploopt tot zo'n 65.000 euro, op te hoesten door de stadskas en dus de Ninoofse belastingbetalers.

Daarenboven moeten in geval van herverkiezingen bijna 30.000 stemgerechtigde kiezers opnieuw naar de stembus, met voor velen ongetwijfeld praktische ongemakken tot gevolg. Dit geldt zeker voor de honderden mensen die opnieuw zullen worden opgeroepen voor de tientallen stem- en telbureaus.

Naast deze financiële en organisatorische nadelen voor onze stad en haar inwoners, is er ook een bestuurlijke stilstand. Zolang er geen nieuwe gemeenteraad kan geïnstalleerd worden en geen nieuw schepencollege kan samengesteld worden, kan er ook niet echt bestuurd worden. Guy D'haeseleer zelf verkondigt intussen overal blij te zijn met de herverkiezingen en speelt dus eigenlijk politieke spelletjes op kap van de stad en haar inwoners aan wie dit alleen maar veel tijd en geld zal kosten.

Ninove verdient dit schouwspel niet. Een populistische streek door een lijsttrekker en parlementair heeft ertoe geleid dat een stad met bijna 40.000 inwoners in deze moeilijke, uitzonderlijke en zelfs beschamende situatie is terechtgekomen. We willen via een beroep bij de Raad van State alle mogelijkheden uitputten om onze stad en haar inwoners verdere nadelen, kosten en ongemakken te besparen. Wij willen vooral doen wat we als politici moeten doen: werken aan een goed bestuur van onze stad.