NMBS enquête: de resultaten

16 Maart 2015

NMBS enquête: de resultaten

NMBS enquête: de belangrijkste resultaten In Ninove voelen wij de besparingen bij de NMBS elke morgen en avond aan de lijve. Op 15 december 2014 heeft de NMBS een nieuwe dienstregeling ingevoerd. Groen-Schepen van Mobileit Wouter Vande Winkel schreef, mailde en belde sinds de aankondiging van de nieuwe dienstregeling in februari 2014 naar zowat alle instanties die van dicht en ver te maken hebben met de vervoersmaatschappij NMBS. Zonder resultaat, tot uiteindelijk alsnog een antwoord van de heer Cornu, gedelegeerd bestuurder van de NMBS binnenrolde. De volledige brief kan u lezen op onze website

http://groenninove.be/nieuw_vervoersplan_nmbs_cornu_reageert_eindelijk_op_brieven_en_motie

Alvorens in werking te treden werd de nieuwe dienstregeling nog bijgeschaafd, zoals een extra scholierentrein op woensdag, een vroegere trein van Geraardsbergen naar Denderleeuw en Gent, evenals een extra trein 's avonds van en naar Denderleeuw.

We hebben de nieuwe regeling wat tijd te gegeven om in zijn plooi te vallen vooraleer het te evalueren. Eind januari 2015 peilden we dan naar de ervaringen van de Ninoofse pendelaars. Hier zijn de resultaten!

1.Rijden onze treinen stipter dan met de vorige dienstregeling?

De heer Cornu verklaarde dat de afschaffing van de rechtstreekse treinen over Denderleeuw  het gevolg was van de vertraging die de koppeling in Denderleeuw altijd met zich meebracht. Deze nieuwe dienstregeling is er gekomen om de reiziger stiptere treinen aan te bieden. Wij vroegen de reiziger of de treinen nu wel degelijk stipter zijn sinds de nieuwe dienstregeling en u antwoordde volmondig: Neen!

Wat de lijn Geraardsbergen-Ninove-Denderleeuw betreft stelt 57% dat de treinen minder stipt zijn dan vroeger, 26% zegt dat er geen verandering is en  beweert 17% dat de treinen wel stipter zijn.

Wat de lijn Denderleeuw-Brussel betreft, zijn de resultaten nog hallucinanter. 76% van de pendelaars stelt dat de treinen minder stipt zijn dan vroeger, 20% merkt geen verandering en slechts 3% beweert dat de treinen wel stipter zijn.

De nieuwe dienstregeling wou verhelpen aan de vele vertragingen, maar blijkt net het omgekeerde te bereiken!

2.Comfort en veiligheid op de trein

Wat de lijn Geraardsbergen-Denderleeuw betreft, heeft 55% van de pendelaars voldoende zitplaatsen zijn. Slechts 13% van de reizigers beweert voldoende zitplaatsen te hebben op de lijn Denderleeuw-Brussel!

M.a.w., we sporen sinds de nieuwe dienstregeling als sardientjes in een doos naar Brussel. Een deel van de voorziene wagons wordt niet eens ingezet door technische mankementen. Dit is het gevolg van de zware financiële druk waar de NMBS onder staat en hier zijn niet alleen de reizigers de dupe van, maar ook het voltallige treinpersoneel.

3.Het kan anders, 't is alleen een kwestie van prioriteiten

Na de hoorzitting op 4 februari liet federaal Kamerlid Stefaan Van Hecke die het dossier rond de NMBS opvolgt ons het volgende bericht:

"Vorige week heeft de langverwachte hoorzitting van NMBS en Infrabel plaatsgevonden. Ik plaatste inmiddels een artikeltje op mijn website, maar hou mij er aan jullie persoonlijk op de hoogte te houden.

De zitting ving aan met een uiteenzetting van de CEO's over hun ervaringen na 6 weken nieuwe dienstregeling. Zij waren zelf bijzonder enthousiast over de invoering en ontkenden dat er grote, structurele problemen zouden zijn opgetreden. Omdat de tijd (te) kort was, en de aandacht groot, konden wij (samen met een aantal andere commissieleden) hier enkel gebundelde commentaren op geven, maar ontstond er geen inhoudelijk, diep debat over de gemaakte keuzes.

Er is wel duidelijk gebleken dat er vanuit de NMBS en Infrabel weinig bereidheid is om op korte termijn grote wijzigingen te doen aan het plan. Een eerste herziening is voorzien in 2017. Tot dan zullen wij via parlementaire vragen druk blijven zetten rond concrete dossiers in de hoop vroeger al een verbetering van de situatie te bekomen.

Het is voor ons ook, eens te meer, duidelijk geworden dat de negatieve aspecten (afschaffen late/vroege treinen, afschaffen rechtstreekse lijnen, vermindering van het aantal verbindingen, soms ook in de spits,?) van het vervoersplan het gevolg zijn van opgelegde besparingen. Deze zorgen ervoor dat investeringen uitgesteld worden. Het zijn deze investeringen die de capaciteit en kwaliteit van ons treinverkeer moeten doen stijgen, samen met het groeiend aantal reizigers. Het feit dat de nieuwe regering andermaal een besparingsronde voor de NMBS en Infrabel voorziet die zal oplopen tot 663 miljoen op jaarbasis in 2019 (op een dotatie van ongeveer 3 miljard euro), maakt ons dan ook bijzonder ongerust en kwaad. We zullen hier de komende jaren blijven tegen vechten."

Groen Ninove bedankt iedereen die onze enquête heeft ingevuld. Op deze manier hebben we de grieven van de Ninoofse pendelaar duidelijk kunnen maken.