OCMW Ninove : Subsidiestroom dreigt weg te vallen: sociale tewerkstelling in gevaar?

21 Januari 2015

Door de recente bevoegdheidsoverdracht van federaal naar Vlaanderen dreigde het Ninoofse OCMW niet langer te kunnen rekenen op 117 743 euro subsidie voor sociale tewerkstelling, stelde Groen ocmw-raadslid Jordy De Dobbeleer. Het OCMW van Ninove zet hoe langer hoe meer in op de activering van leefloners via sociale tewerkstelling, beter gekend als het artikel 60-systeem. In dit systeem worden leefloonhouders een aangepaste en begeleide tewerkstelling aangeboden. Ze ontvangen een volwaardig loon maar het moet vooral de kansen op de reguliere arbeidsmarkt verhogen. Via een tewerkstelling van 1 tot 2 jaar doen ze een werkervaring op en leggen ze nieuwe sociale contacten. Via deze tewerkstelling en de doorgedreven begeleiding in de zoektocht naar werk zetten we echte stappen uit de armoede. Studies tonen ook aan dat wie een job heeft, gelukkiger in het leven staat en zich nuttiger in de maatschappij voelt. Op die manier krikken we ook het persoonlijk welzijn van deze mensen op.  

Het Lenteakkoord (het bestuursakkoord van de Ninoofse coalitie) voorziet in een sterke uitbreiding van deze tewerkstellingsplaatsen. De meerjarenplanning van het OCMW concretiseert dit naar een bijkomend aantal arbeidsplaatsen van 23 in 2013 naar 36 in 2019. We zitten op schema met op dit ogenblik 26 arbeidsplaatsen.

 

Niet alleen bij de stedelijke diensten zoals de bibliotheek, het WZC Klateringen of de groendienst zijn er zulke sociale tewerkstellingen maar ook bij sociale economie initiatieven zoals de Kringloopwinkel 't Vierkant en Teledienst. Voor deze tewerkstelling bij sociale organisaties voorzag de federale overheid in een subsidiesysteem. Met de bevoegdheidsoverdracht van de federale overheid naar Vlaanderen dreigde deze subsidiestroom echter weg te vallen. De federale regering was niet langer bevoegd voor de verlenging en de Vlaamse regering gaf niet thuis.

 

Sp.a-Groen-OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer analyseerde de gevolgen van het stopzetten van deze subsidiestroom. "Het OCMW van Ninove rekent voor 2015 op een toelage van 117743 euro, die dreigde weg te vallen of een heel pak te verminderen. Dit bedrag werd toegekend voor 7 gesubsidieerde plaatsen. Voor organisaties als Teledienst en de Kringloopwinkel zou dit betekend hebben dat ze niet langer kunnen rekenen op deze werknemers. De sociale sector heeft het al niet makkelijk door het wegvallen van andere subsidies en rekenen op het behoud deze tewerkstellingen."

 

Ocmw-voorzitter Lieven Meert (sp.a-Groen) wou echter blijven inzetten op sociale tewerkstelling en voorzag aanvankelijk in zijn budgetten meer gewone middelen."Eigenlijk dreigde de factuur opnieuw doorgeschoven te worden van federaal over Vlaams naar het lokale niveau. Wij willen echter doen wat we beloofd hebben en meer mensen naar een job toe leiden. We zijn overtuigd van deze tewerkstellingen bij sociale organisaties. Wij hoopten alleen maar dat Vlaanderen deze werkgelegenheidsmaatregel verlengde."

Dit artikel kaderde in een artikel van 21 oktober van de VVSG, de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten, die de twijfel over de verlenging van deze maatregel uitte. Enkele dagen na het publiceren van dit artikel met Ninoofse cijfers mochten we vernemen dat de maatregel verlengd zal worden. Een goede afloop dus.