OCMW Ninove vangt gezin vluchtelingen op

18 September 2015

OCMW Ninove vangt gezin vluchtelingen op

Op de OCMW-raad van september stond de opvang van vluchtelingen op de agenda en dat naar aanleiding van een vraag van Fedasil. De federale overheid wenst immers 300 "resettelers" of elders erkende vluchtelingen in België op te vangen. Deze vluchtelingen zijn erkend en dus niet meer asielzoekend. Fedasil stelde de vraag aan alle lokale besturen omdat deze vluchtelingen erkend zijn en dus een grote kans maken op langdurig verblijf. De lokale begeleiding van deze groep mensen wordt ?terecht - als heel belangrijk aanzien. Het OCMW van Ninove gaat in op de vraag van Fedasil en wenst een gezin op te vangen. Groen OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer geeft uitleg bij deze keuze: "We kiezen er bewust voor om een gezin op te vangen omdat dit de meeste kans biedt op verankering in de lokale gemeenschap. De kinderen zullen immers naar school gaan en daardoor zullen ook de ouders makkelijker de taal en gewoontes leren. De structuur en de contacten die het onderwijs hen in eerste instantie bieden, moet het gezin sneller in Ninove integreren."

Sinds de vluchtelingencrisis en de dagelijks schokkende foto's in de media, zitten ook de Ninovieters niet stil. De stad en het OCMW werden en worden overstelpt met vragen en voorstellen van helpende burgers. OCMW-voorzitter Lieven Meert (sp.a) richtte daarom een coördinatiepunt op, waar een sociaal assistent alle vragen en voorstellen noteert, onderzoekt en beantwoordt. Ninovieters met vragen en voorstellen kunnen terecht bij [email protected] .

Op de OCMW-raad viel nog het extreem-rechtse betoog van Forza te noteren, dat pleit voor een asielstop in Ninove. "Opnieuw een 'mediagenieke' show van Guy D'haeseleer zonder inhoud," verklaart De Dobbeleer, "Asiel is een federale bevoegdheid en vluchtelingen stoppen al zeker niet bij stadsgrenzen. Of bepleit Forza op die manier de oprichting van stadsstaat Ninove?"

De Dobbeleer hekelt ook de polarisering van de problematiek in de media. "Terwijl meer en meer Vlamingen zich persoonlijk aangesproken voelen door de situatie van de vluchtelingen en de handen uit de mouwen steken om hen te helpen, struikelen de rechtse partijen over elkaar om toch maar de spierballen te kunnen laten rollen. In een context waarin soms bewust foutieve communicatie verspreid wordt ? denk maar aan het bericht dat asielzoekers financiële steun zouden krijgen ? is het juist de taak van de politici om het hoofd koel te houden en foute beeldvorming tegen te  gaan."