Omkering rijrichting Vestbarm

06 April 2015

Omkering rijrichting Vestbarm

  De rijrichting van de Vestbarm werd omgedraaid in functie van het gemak en de veiligheid voor de omwonenden maar ook voor de veiligheid tijdens evenementen. Momenteel gaven zowel de E. De Deynstraat, de Sint-Jorisstraat als de Vestbarm uit op de Koepoortstraat. "Dat maakte dat alle bewoners van deze straten verplicht werden via de Dreef of de Graanmarkt te rijden als ze richting stadscentrum wilden gaan," vertelt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel, "terwijl de aansluiting van het Twijnsterplein ter hoogte van frituur De Tweede Brug niet eenvoudig is." De omkering van de rijrichting gebeurde dus op vraag van de bewoners, die op die manier het stadscentrum kunnen bereiken zonder de drukke Graanmarkt of Dreef te moeten aandoen.

De omkering komt bovendien de veiligheid tijdens evenementen op het Twijnsterplein ten goede. "Momenteel moesten buurtbewoners ook via  dat  plein wegrijden tijdens bijv. de kermis omdat er simpelweg geen alternatief was," vertelt Vande Winkel, "terwijl we nu het Twijnsterplein verkeersvrij kunnen maken tijdens evenementen."