Onderdoorgang Graanmarkt-OCMW site: goed idee?

13 April 2011

Onderdoorgang Graanmarkt-OCMW site: goed idee?

In spoed werd de gemeenteraad bijeengeroepen om een bod goed te keuren op twee percelen die de Graanmarkt kunnen verbinden met de oude OCMW-site. Het stadsbestuur had echter nog geen flauw idee ? of weigert haar ideeën op tafel te leggen ? van wat het met de site wil doen. De noodzaak van een doorsteek en hoe die doorsteek er dan zou uitzien was dan ook compleet onduidelijk. Om die reden stemde Groen! tegen het bod dat op tafel lag. "Je kan moeilijk verwachten dat we een bod van meerdere honderdduizenden euro's gaan goedkeuren zonder ook maar een idee te hebben van waar men naar toe wil", stelt gemeenteraadslid Wouter Vande Winkel. De 'spoedgemeenteraad' kon echter niet geldig samenkomen en dus werd het voorstel opnieuw geagendeerd op de gemeenteraad van einde maart. Daar bleek dat het stadsbestuur er eigenlijk aan dacht een doorsteek te creëren in de vorm van een overdekte doorgang, aan de Graanmarkt onder het bestaande gebouw, aan de Kaaischoolstraat onder nieuw op te richten appartementen. Niet echt een teken van vertrouwen: een week nadat schepen Van Eeckhout op de gemeenteraad nauwelijks een idee heeft wat men er mee wil doen, blijkt er toch al een ruw idee te zijn van wat men van plan is.

In de marge van het dossier bleek overigens dat het stadsbestuur in december ? voor een bedrag dat toevallig net mag goedgekeurd worden door het schepencollege - wel een studie bestelde voor de ontwikkeling van de site. Niet om te bestuderen op welke manier men het terrein kan ontwikkelen, wel om te bestuderen hoe men zo'n studie best kan aanvatten.

Groen!-secretaris Jordy De Dobbeleer stelt zich vragen bij de studie: "Een studie ter voorbereiding van de studie van de ontwikkeling van de site, dat is toch te gek voor woorden? Voor Groen! is het duidelijk dat je van tevoren de diverse actoren in het Ninoofse moet contacteren om de plannen samen te bespreken. Eigenaardig dat je voor die conclusie een studie nodig hebt".