Ontmoetingsplek voor senioren

06 Juni 2015

Ontmoetingsplek voor senioren

mei openthet

Op 4 nieuwe ontmoetingscentrum voor senioren 'De Fontein' in wzc Klateringen in centrum Ninove. "Met de opening krijgt ouderenzorg als beleidsprioriteit vorm en beantwoordt het OCMW een concrete vraag van de ouderenadviesraad," vertelt OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer.

Van meet af aan engageerde de meerderheid zich om werk te maken van een zorgbeleid voor senioren dat breder ging dan wat je minimaal kan verwachten. "Vereenzaming is een reëel probleem voor ouderen, ook in een centrumstad als Ninove," vertelt OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer, "Het ontmoetingscentrum zal allerhande workshops en activiteiten voor senioren aanbieden. Senioren kunnen er bovendien voor vijf euro een volledige maaltijd krijgen ? een bedrag dat zakt naar 2.50 euro voor kansenpasgebruikers." De ouderenadviesraad was al langer vragende partij voor de oprichting van een dergelijke ontmoetingsplek.

OCMW-voorzitter Lieven Meert stelde op termijn een gelijkaardig initiatief in het vooruitzicht in Denderwindeke: "Op termijn wil het OCMW ook een ontmoetingsplek ontwikkelen in de sociale flats die Ninove Welzijn zal oprichten op het terrein van het oude rusthuis. Daar zijn momenteel al 20 serviceflats gevestigd, maar in de toekomst komen er nog 30 flats voor senioren bij."

"Zo'n ontmoetingsplekken bieden niet enkel een antwoord op de vereenzaming van ouderen, maar trekken zorgcentra ook open naar de buurt waarin ze gevestigd zijn," zegt De Dobbeleer, "of ? andersom ? een ontmoetingsplek trekt de buurt binnen in een zorgcentrum, en daar worden ook de bewoners van zo'n zorgcentrum beter van."