Op werkbezoek in De Dorpel

21 Januari 2015

Op werkbezoek in De Dorpel

Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman en schepen Wouter Vande Winkel brachten een werkbezoek aan vzw De Dorpel, een lokale organisatie die mensen met een beperking begeleidt in zelfstandig wonen. Elisabeth Meuleman is plaatsvervangend lid van de Commissie Welzijn in het Vlaams Parlement en was bijzonder opgetogen met het bezoek: "De begeleiding van mensen met een beperking staat voor een ingrijpende hervorming. Als parlementslid is het zeer interessant om de veranderingen met de mensen uit het veld te kunnen bespreken. Of die veranderingen de sector en de cliënten ten goede zullen komen, is nog maar de vraag." Wouter Vande Winkel was in elk geval onder de indruk van het bezoek: "De 'wachtlijsten' zijn ondertussen een politiek begrip geworden, maar voor veel mensen blijft die term toch zeer abstract. Als je dan de schrijnende toestanden die achter zo'n begrip schuil gaan hoort, dan word je daar even stil van. Hopelijk pakt de volgende Vlaamse regering het probleem aan."

Vlaamse parlementsleden Mieke Vogels en Elisabeth Meuleman zullen hun opwachting maken op de actie van 14 mei rond de problematiek. "We delen de bekommernissen van de sector en zullen er blijven voor ijveren dat de volgende regering aan die bekommernissen tegemoet komt," besluit Meuleman.

De actie van de sector vindt plaats op 14 mei op het Martelaersplein om 10.00u waar ze symbolisch 'vergeet-me-nietjes' gaan uitdelen. Meer informatie vind je op de facebookpagina of in het word-document.

 https://www.facebook.com/pages/vergeet-Mij-niet/1449677028608580