Opvallend meer jongeren naar het Ninoofse OCMW

21 Januari 2015

Net als in de rest van Vlaanderen, noteren we ook in Ninove een sterke stijging van jongeren die een leefloon toegekend kregen.  Dat blijkt uit cijfers die Ocmw-raadslid Jordy De Dobbeleer (sp.a-Groen) opvroeg. "De laatste vijf jaar kende het Ninoofse ocmw  26,19 % meer leeflonen aan jongeren tot 25 jaar toe. Van 546 toekenningen in 2009 gaan we over 595 toekenningen in 2011 (algemeen gezien als hét crisisjaar) naar 689 in 2013. In 2012 valt een voor de diensten onverklaarbare lichte daling op. Aangezien de trend zich lijkt voort te zetten, is er meer dan enkel de sociaal-economische crisis aan de hand." Ook het aandeel van jongeren in het totaal aantal toekenningen is opmerkelijk. In 2013 werd 38% van de leeflonen aan jongeren onder 25 jaar toegekend. In 2010 was dat 'maar' 32,69%. We merken ook op dat het aantal in stijgende lijn zit. Zo noteerden we in november 2013 een aandeel van 40% of 66 toekenningen op een totaal van 165. De diensten verwachten dat dit aantal zal stijgen. Dat is onrustwekkend te noemen. Ocmw-voorzitter Lieven Meert (sp.a-Groen) ziet verschillende oorzaken voor deze stijging. "Allereerst vinden weinig jongeren dezer dagen werk en moeten daardoor op zoek naar een vervangingsinkomen zoals een leefloon. Die jongeren maken ook geen aanspraak op werkloosheidsuitkeringen, omdat ze nog niet gewerkt hebben of te weinig gewerkt hebben. Er komen ook veel studenten een leefloon aanvragen omdat de financiële thuissituatie onvoldoende is. Tot slot worden er veel jongeren geschorst door de RVA omdat ze te weinig inspanningen zouden leveren. En die RVA is de laatste jaren alsmaar strenger op geworden."

Ocmw's kennen aan alleenstaande jongeren 900 euro leefloon uit, 450 euro voor een samenwonende en 1040 euro voor een gezin. Met de huidige huurprijzen is het moeilijk om hiermee rond te komen. Armoedebewegingen vragen al langer om deze bedragen op te trekken.

Als sp.a-Groen kijken we met argusogen uit naar de inspanningen van de rechtse regeringen op Vlaams en federaal vlak om deze problematiek het hoofd te bieden. Niet in het minst naar jobcreatie opdat de jongeren een loon en geen leefloon zouden krijgen. De aangekondigde besparing op o.m. onderwijs met hogere inschrijvingsgelden laten echter meer aanvragen tot steun bij het ocmw vermoeden.