Opwaardering bos Appelterre-Eichem

19 Mei 2016

Opwaardering bos Appelterre-Eichem

In Appelterre wordt door vzw 't Chiropaksken en het stadsbestuur werk gemaakt van de toegankelijkheid van het bos langs de Voordebeek. Op die manier krijgt Appelterre er een bereikbaar stukje groen bij.   Momenteel oogt het nog niet al te fraai, aangezien een flink deel van het bos voorafgaandelijk gekapt moest worden. Maar met de heraanplanting door 2200 nieuwe bomen moet daar op termijn verandering in komen. Op termijn komt er ook een pad dat doorheen het bos en over de beek slingert. Met de heropening van een oude buurtweg wordt het bos bovendien ook langs de andere kant ontsloten richting Tabakslaan, waardoor omwonenden er een leuke wandeling in de buurt bij hebben.

Schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel is erkentelijk voor de hulp die de stad daarbij krijgt van de vrijwilligers van vzw 't Chiropaksken: "Op 30 april werd het nog bestaande maar overwoekerde deel van het tracé van de buurtweg onder handen genomen en werd flink wat zwerfvuil opgeruimd. Als stadsbestuur zijn we uiteraard bijzonder dankbaar dat we op die vrijwilligers kunnen rekenen." ?

OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer kijkt alvast uit naar de toekomst: "Een toegankelijk stuk groen op een steenworp van het dorpscentrum en de chirolokalen is een uitstekende zaak voor Appelterre-Eichem, mooi dat dit dossier vorm krijgt!".