Over het Calimero-complex van schepen Van Eeckhout

05 Mei 2011

Of hoe de meerderheid in Ninove er vermoedelijk mee instemde dat een modaal Ninoofs gezin jaarlijks 72 euro meer betaalt op zijn elektriciteitsfactuur om de grote groenestroomprojecten betaald te krijgen? In de gemeenteraad van april trok Groen! fel van leer tegen het jaarverslag van Intergem. Daarin wordt wel de distributietariefverhoging van gemiddeld 72 euro jaarlijks per gezin vermeld, noodzakelijk om de groenestroomcertificaten te bekostigen, maar niet dat elk gezin daardoor mee betaalt aan de grote zonneparken en WKK- en biogasinstallaties van grote bedrijven. En dus vond Groen!, gesteund door sp.a, dat we het jaarverslag van Intergem als gemeente niet moesten goedkeuren. Meer nog: we hielden een fiks pleidooi om op de vergadering te protesteren tegen de gang van zaken. We gaven de meerderheid daarbij zelfs de pap in de mond: dat zonnepanelen slechts 16% van de groenestroomcertificaten bedroegen, dat bij die 16% dan nog eens de grote installaties gerekend moesten worden, dat de overige 84% voornamelijk door windmolens, WKK- en biogasinstallaties, dat het dus niet fair is dat ALLE gezinnen moeten meebetalen voor de grote installaties van bedrijven? Het antwoord van schepen Van Eeckhout was simpel: die tariefverhoging werd beslist door Eandis en daar hadden wij als gemeente helemaal niks aan te zeggen. Gemeenteraadslid Wouter Vande Winkel merkte vervolgens fijntjes op dat Intergem toch aandeelhouder was van Eandis en dat het dus logisch zou zijn dat onze vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Intergem een kritische noot bij de gang van zaken zou plaatsen. We willen u de discussie die daarop volgde besparen, maar de mantra van schepen Van Eeckhout was simpel: wij hebben daar niks in de pap te brokken! We bekeken naar aanleiding van dit artikel de aandeelhoudersstructuur van Eandis. Terloops wierpen we even een blik op de samenstelling van de raad van Bestuur van Intergem. En wie blijkt in de raad van Bestuur te zetelen, het belangrijkste beslissingsorgaan van Intergem en dus de plek waar je de positie van Intergem als aandeelhouder van Eandis ? ook over de geplande tariefverhoging - bespreekt? Onze eigenste schepen van patrimonium, Freddy Van Eeckhout! We vrezen dan ook dat schepen Van Eeckhout last heeft van een Calimero-complex: ik ben een kleine schepen, en ik kan niks doen tegen Eandis. Onzin natuurlijk als je het ons vraagt: als vertegenwoordiger van de Ninoofse belastingbetaler in de raad van Bestuur van Intergem moet hij de belangen van de gewone man verdedigen, niet die van de grote bedrijven genre Katoennatie, dat de komende 20 jaar 12 miljoen aan subsidies voor zonnepanelen ontvangt. Misschien sta je er op dat moment in de raad van Bestuur dan wel alleen voor, maar dat is nu eenmaal je plicht als mandataris. We hebben ondertussen al gevraagd of onze vertegenwoordiger in de raad van Bestuur nu wel of niet instemde met de distributienettariefverhoging. In elk geval verdedigden raadsleden Wouter Vande Winkel (Groen!) en Fons Schorreel (sp.a) het standpunt dat de tariefverhogingen niet lineair aan de verbruiker mochten doorgerekend worden. Als de industrie meer dan 84% van de groenestroomcertificaten vertegenwoordigt en de gezinnen die zonnepanelen installeerden minder dan 14%, dan lijkt het ons logisch dat de factuur naar verhouding wordt verdeeld.