Parkeren: voor een moeilijk probleem bestaan er geen simpele oplossingen…

21 Januari 2015

We kunnen er niet om heen: er was de jongste week behoorlijk wat  (begrijpelijke) commotie rond het nieuwe parkeerbeleid van de stad. We hopen dat u de tijd neemt om het parkeerbeleid met ons even door te nemen ? want eenvoudig is het probleem niet, en de oplossing nog veel minder. Laat me beginnen met te zeggen dat we ook heel wat positieve reacties kregen, van mensen die het beu zijn telkens op zoek te moeten gaan naar parkeerplek in hun wijk en blij zijn dat er eindelijk werk gemaakt wordt van een aanpak van het probleem. De 700 inwoners die voortaan slechts 50 euro betalen in plaats van de gangbare 100 euro voor een bewonerskaart zullen ook wel tevreden zijn en wie de komende maanden zal vaststellen dat je op wandelafstand van het centrum meer dan 400 parkeerplaatsen vindt aan de helft van het gangbare tarief (50 cent per uur i.p.v. 1 euro) zal ook niet klagen."WE ZIJN NIET VERKOZEN OM ZIJDELINGS TOE TE KIJKEN TOT EEN BEPAALD PROBLEEM UIT DE HAND LOOPT"

Uiteraard waren er ook ? zowel op de sociale media als via mail ? negatieve reacties. Wie binnen vijftig jaar een onderzoek zal doen naar mentaliteit inzake autogebruik anno 2014 kan er interessant materiaal vinden: klachten omdat er betaald moet worden terwijl er op minder dan 100 meter een gratis parking blijft, een vraag of gebruikers van de sporthal voortaan met de fiets of te voet moeten komen, de eis om ook voor de derde wagen een parkeerkaart te kunnen krijgen? we hebben het allemaal gehad. Stuk voor stuk voorbeelden van hoezeer onze voet vergroeid is met dat gaspedaal.

Wat in die negatieve reacties ook doorschemert is de vanzelfsprekendheid waarmee men het recht op eist op een minimale afstand van de bestemming geparkeerd te kunnen staan. Indien dat niet kan, heeft de overheid blijkbaar de plicht om extra parkeerplaatsen te voorzien ? ook al is het overduidelijk dat dit in vele gevallen ruimtelijk en financieel niet mogelijk is.

De basis van de problematiek is heel eenvoudig: het aantal auto's is de afgelopen jaren explosief gestegen. Voor jonge koppels zijn twee auto's de norm geworden, mensen met studerende kinderen hebben er vaak al drie voor de deur staan. Wie beweert dat dit echter eenvoudig op te lossen is, heeft het mis ? die simpele oplossingen voldoen niet.

Het parkeerprobleem in Ninove kan je grofweg in drie grote luiken opdelen, elk met zijn eigen aspecten:

-        De parkeerdruk in de woonwijken buiten het centrum, maar binnen de stadsring (Preulegem en Pamelstraat/Nederwijk)

-        De parkeerdruk in het centrum

-        De parkeerdruk rond het stadspark

 Preulegem, Nederwijk en Pamelstraat

 Laat ons beginnen met de makkelijkste wijk inzake parkeerproblematiek. In Preulegem en de Pamelstraat en Nederwijk wordt al enkele jaren geklaagd over de toenemende parkeerdruk. Die druk mag niet onderschat worden: de ene na de andere burenruzie ontstaat er omdat de ene drie wagens in zijn huishouden heeft en te veel parkeerplaatsen inneemt, omdat de andere wel een eigen garage heeft maar weigert zijn auto daar te parkeren en (echt waar) omdat een derde telkens hij naar het werk vertrekt een brommertje op 'zijn' parkeerplaats parkeert. De toename van het aantal auto's heeft daar zeker mee te maken, maar ook de pendelaars die in de straten onder de Astridlaan parkeren, de bewoners rond de Koepoort die in de wijk gratis komen parkeren omdat het bij hen betalend is of de werknemers uit de buurt die er gratis komen staan.

Ik wil uiteraard geen verwijt maken naar die mensen ? ik zou er ook komen parkeren als ik in de buurt werk en aan het station geen plek vind. Ik stel enkel vast dat de parkeerdruk in de wijk door diverse factoren enorm groot is en dat we met het bestuur de plicht hebben dat probleem aan te pakken.

De meest logische vorm is dan het invoeren van een blauwe zone, waarbij je de beschikbare plaatsen maximaal reserveert voor de bewoners van de wijk. We hebben dit op een zo sociaal mogelijke manier gedaan, door de eerste bewonerskaart gratis te maken ? we wilden immers het bezit van één wagen niet extra belasten. Voor de tweede kaart wordt 100 euro gevraagd, dit om inderdaad de mensen die een eigen garage te stimuleren ofwel voor ofwel in de eigen garage te parkeren.

Is dit 100 procent 'rechtvaardig' tegenover wie twee wagens heeft maar geen eigen garage? Nee, maar we moeten nu eenmaal keuzes maken en als we die keuzes niet durven te maken zal het probleem ook niet opgelost raken. Twee gratis bewonerskaarten zullen de parkeerdruk immers niet doen dalen. En 100 euro is nu ook niet schandalig duur: vragen we maar 50 euro dan zal de neiging immers zeer groot zijn om ook voor die tweede wagen toch maar een bewonerskaart aan te vragen, ook al heb je een garage.

Per domicilie kan je ook maximaal twee bewonerskaarten aanvragen. Ook dat is een principiële keuze: het gaat ofwel om gezinnen met volwassen kinderen en drie wagens, ofwel om een koppel met een (camionette als) bedrijfswagen en twee eigen wagens. Aan die mensen vragen we inderdaad om de derde wagen elders (bijv. op de stationsparking of de Mallaardparking) te parkeren. Misschien vervelend voor de chauffeur van de derde wagen, maar als we daardoor extra parkeerruimte creëren voor ouderen, alleenstaande moeders/vaders of tweeverdieners met kinderen, dan is de keuze snel gemaakt.

Rest nog de klacht dat bezoek om de twee uur naar de auto mag hollen om de parkeerschijf te verdraaien. Misschien vervelend, maar anderzijds komt het overgrote deel van je bezoek meestal buiten de betalende uren en bovendien moeten we ons toch afvragen of we de zaak zo moeten laten omwille van dit kleine 'ongemak'?

Parkeerdruk in de binnenstad

Ook in de binnenstad is de parkeerdruk enorm groot. Wie heeft er geen rondjes gereden op de Graanmarkt,  Oudstrijdersplein, Kaardeloodstraat of Centrumlaan om toch maar dat parkeerplekje vlakbij te vinden? Tegelijkertijd staat de parking van het Twijnsterplein zelfs op een drukke zaterdag voor de helft leeg?

Om die reden kozen we voor een zeer laag tarief van 50 cent per uur in de zogenaamde 'gele zones' (Twijnsterplein, Paul De Montplein, parking OCMW enz.). In de echt commerciële straten in het handelscentrum blijft het gratis kwartier bestaan en geldt nog steeds het tarief van 1 euro per uur, maar je betaalt er 2 euro voor anderhalf uur en 3 euro voor drie uur. Het doel van dat verschil in tarief is duidelijk: wie een uurtje werk heeft in het handelscentrum kan dat aan het normale tarief doen en wordt niet financieel extra belast, maar wie meer dan een uur werk heeft stimuleren we om in de goedkopere gele zones te parkeren.

Op die manier slaan we twee vliegen in één klap: we zorgen ervoor dat wie enkele boodschappen moet doen sneller parkeerplek vindt én we verlagen de druk op ons centrum door de langparkeerders te  stimuleren uit het echte handelscentrum weg te blijven.

Dit is ook een keuze in het belang van onze middenstand. De bereikbaarheid van ons centrum kwam immers stevig onder druk te staan en snel even iets kopen is niet evident. Op de lange duur speelt dat in het nadeel van onze lokale handelaars, want waarom zou je meer dan een uur kwijtspelen om bijv. iets leuks uit te zoeken voor moederkesdag als je dat net zo goed van achter de pc kan doen ? de dag nadien thuis bezorgd?

Vanuit de oppositie werd gevraagd om bijv. de OCMW-parking gratis te houden. Ik heb me altijd voorstander verklaard van alle parkings op wandelafstand betalend te maken, maar aan het schappelijke tarief van 50 cent per uur, omdat een gratis parking in een mum van tijd de hele dag ingenomen zou worden door werknemers of bewoners uit omwonende straten die er gratis willen parkeren. De commerciële waarde van de OCMW-parking in het hart van onze stad zou dus nul zijn, want volledig volzet nog voor er één klant komt opdagen. Dat die veronderstelling correct was, blijkt duidelijk uit de ervaringen in Aalst. Ook daar liet men de parking op het Hoveniersplein gratis 'ter ondersteuning van de middenstand', want gratis parking is toch per definitie goed voor de middenstand? De praktijk leert dat het anders uitdraait: vorige week kloegen de lokale handelaars steen en been en vroegen ze het gratis parkeren af te schaffen omdat de parking inderdaad van 's ochtends tot 's avonds vol staat.  http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-aalst/-ze-doen-alsof-ze-fietsen-naar-hun-werk-a1862394/

Voor werknemers komt er begin juli een betaalbare abonnementsformule die geldt voor de straten buiten het kerncentrum. Ook hier moeten we fundamentele keuzes maken en willen we toch een rem zetten om de wagen in het centrum zelf te parkeren.

Omgeving Dr.Hemmeryckxplein

De moeilijkste situatie is die rond het Dr. Hemmerycxplein, want de oorzaken van de parkeerproblematiek zijn divers. Net als in de andere wijken rond het centrum is er de veranderde bevolkingssamenstelling die meer auto's met zich mee brengt. Daarbovenop heb je de terechte klacht van de buurt dat er heel wat nieuwe functies zijn bijgekomen in de wijk (Academie en Kinderopvang, een vernieuwd zwembad en vernieuwde speeltuin die extra volk aantrekken) zonder dat er stilgestaan werd bij het parkeerprobleem.

Het nieuwe bestuur had dan twee opties: de situatie laten zoals ze is of maatregelen treffen. We hebben in november een buurtvergadering georganiseerd waar we een zeer duidelijke boodschap hadden: het schepencollege wou absoluut niets opdringen, maar we waren ons bewust van de problematiek en stelden voor betalend parkeren in te voeren op het plein en een beperkte blauwe zone in de blokken. Meerdere keren hebben we de aanwezigen verzekerd ? dat was ook op politiek niveau de afspraak ? dat we dit niet wilden opdringen. De omslag in de discussie kwam er toen opgemerkt werd dat de druk de komende jaren nog zou stijgen, want dat de evolutie naar een jongere bevolking nog maar halfweg was. De problemen zouden alleen maar erger worden. Uiteindelijk was een grote meerderheid van de aanwezigen voorstander van het voorstel van het schepencollege.

Dat we de duur van de blauwe zone beperken tot één uur is een gevolg van de invoering van het betalend parkeren op het Dr. Hemmeryckxplein: indien we kozen voor een klassieke blauwe zone van 2 uur hadden we gegarandeerd op korte termijn klachten over bezoekers van het zwembad die in de wijk parkeren.

Slot

Uiteraard zullen we het parkeerbeleid in het najaar grondig evalueren. Al bij de goedkeuring op de gemeenteraad waren we ons er sterk van bewust dat de hervorming zo ingrijpend was dat we niet konden garanderen dat er niet her en der een foutje of onvolmaaktheid in zat ? we lijsten ze op en zullen het beleid bijschaven waar nodig. De grote lijnen zitten echter goed, daar blijf ik van overtuigd.

Ik verwacht ook dat het grootste deel van de negatieve reacties op termijn zullen verdwijnen, eens duidelijk wordt dat het nieuwe beleid niet zo'n dramatische gevolgen heeft als de eerste spontane reactie doet vermoeden. "Nu moet ik nog betalen om mijn kleine aan de tekenacademie af te zetten!" hebben we ook al mogen horen ? terwijl het gratis kwartier toch ruim voldoende is om dit te doen.

Om af te sluiten: we zijn niet verkozen om zijdelings toe te kijken tot een bepaald probleem uit de hand loopt. Het was uiteraard comfortabeler geweest om het parkeerprobleem gewoon te laten wat het is, de onvrede in de buitenwijken te laten toenemen en de bedreiging van onze lokale middenstand door een moeilijk bereikbaar commercieel handelscentrum te laten groeien. De politiek moet zijn verantwoordelijkheid nemen, ook al roepen sommige maatregelen weerstand op.

 Wouter Vande Winkel Schepen van Mobiliteit