Persbericht n.a.v. advies auditeur Raad van State

10 Februari 2013

VLD, CD&V en sp.a-groen! nemen kennis van het advies van de auditeur van de Raad van State over het al dan niet ongeldig verklaren van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober in Ninove. De auditeur stelt in zijn advies dat er geen herverkiezingen moeten georganiseerd worden. Dit is ook onze mening. We blijven erbij dat niet een ganse stad en haar inwoners de gevolgen moeten dragen van de fouten van één iemand. Nieuwe verkiezingen organiseren kost onze stad veel geld, vereist tal van administratieve en logistieke inspanningen, de inzet van honderden mensen in de tel- en stembureaus, en verlengt bovenal de duur van "lopende zaken" waardoor onze stad gedurende maanden niet op een volwaardige manier kan bestuurd worden.Tegelijkertijd is het duidelijk dat dit slechts een advies is en dat terughoudendheid en voorzichtigheid op zijn plaats zijn. Een advies van de auditeur is immers niet-bindend en vormt een normale stap in de procedure bij de Raad van State. Komende dinsdag zal de zitting plaatsvinden voor de kamer. Later zal dan een definitieve beslissing volgen van de Raad van State. Alleen die beslissing telt en wij zullen ons in afwachting daarvan dan ook onthouden van verdere commentaar.