Politieke impasse in Ninove heeft gevolgen voor kruispunt Den Dollar

06 Januari 2013

Met de vernietiging van de verkiezingen van 14 oktober ziet het er naar uit dat de stad nauwelijks nog marge heeft om het ontwerp van Den Dollar bij te sturen. Zowel het schepencollege als de gemeenteraad zijn de komende maanden in lopende zaken en kunnen dus haast geen initiatieven ontwikkelen om aanpassingen aan het ontwerp te verkrijgen. Groen gemeenteraadslid Wouter Vande Winkel, die het protest tegen het ontwerp drie jaar lang leidde, betreurt de situatie. Met de gunning van de werken aan de aannemer eind december viel de laatste waterkans om het ontwerp af te voeren weg. Indien het ontwerp nu nog wordt ingetrokken, kan de aannemer immers een forse schadevergoeding eisen van het Vlaams Gewest. "En het is volstrekt ondenkbaar dat het Gewest dat nu nog gaat doen," vertelt Vande Winkel, "maar kleine maar belangrijke aanpassingen aan het ontwerp zijn wel nog mogelijk.""Met sp.a-groen dringen we aan om minstens wachtleidingen te voorzien aan de Outerstraat en de Bovenhoekstraat, zodat het fileprobleem in die straat eventueel opgelost kan worden met verkeerslichten zonder de weg al te veel te moeten opbreken," vertelt Vande Winkel. Een nieuw stadsbestuur zou bovendien kunnen ijveren voor een fietstunnel onder de Elisabethlaan, zodat fietsers uit Appelterre-Eichem en Voorde het centrum van de stad kunnen bereiken zonder de rotonde te moeten aandoen. "Zolang het nieuwe stadsbestuur niet geïnstalleerd is, kan er op dat punt echter weinig gebeuren," benadrukt Vande Winkel. 

Dit verscheen ook in Het Nieuwsblad: zie hier.