Presentatie studieopdracht autoluw centrum

12 Januari 2017

Presentatie studieopdracht autoluw centrum

Hoe combineren we een aangename winkelomgeving met een voldoende bereikbaarheid van de handelszaken? Dat was de vraag waar het stadsbestuur zich samen met handelaars en omwonenden de afgelopen maanden over boog. Wil je mee debatteren over het resultaat van dit studiewerk dan ben je vanavond welkom in de Academie in de parklaan om 20u. Het stadsbestuur engageerde zich om zowel handelaars als bewoners van meet af aan te betrekken bij de herinrichtingswerken in de handelskern. Die overlegvergaderingen resulteerden in een studie die we nu voorleggen aan de burger. "We willen van Ninove een aantrekkelijke winkelstad maken door een gezellige, aangename winkelomgeving te creëren en meer ruimte te geven aan de voetganger en fietser", vertelt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel, "De wagen is zeker nog welkom in de Beverstraat, maar de inrichting zal de bestuurders wel duidelijk maken dat hij of zij zich in een winkelzone bevindt en dus de snelheid moet aanpassen. ?Zo geven we de handelskern een krachtige impuls om de concurrentie met de omliggende steden en de e-commerce aan te gaan." Bijzonder veel aandacht gaat naar parkeermogelijkheden. Vande Winkel beseft ten volle de gevoeligheid van dit thema bij de lokale handelaars, maar wijst op de mogelijkheden die er zijn om de parkeerdruk aan te pakken. "De geplande invoering van de shop & go zones, waarbij je zonder ticket een half uur gratis kan parkeren, wordt alvast heel positief onthaald. Die zones zullen alvast een forse verbetering opleveren en ruimte creëren voor wie iets langer wil shoppen," zegt Vande Winkel, "Kortrijk is een praktijkvoorbeeld dat aantoont dat het systeem werkt. Met collega van Middenstand Alain Triest bekijken we ook andere opties om de parkeerdruk te minderen."

Groen-voorzitster Annelies Lievens benadrukt dat de herinrichting een meerwaarde zal zijn voor de handelskern. "Dit bestuur zet sterk in op participatie vandaar dat reeds in de ontwerpfase handelaars en bewoners betrokken worden bij de plannen," vertelt Lievens, "Dat zal wellicht nog boeiende discussies opleveren, maar ik ben ervan overtuigd dat we tot een gedragen voorstel zullen komen. Er is alvast één consensus te vinden bij het stadsbestuur, de winkeliers en de burgers: onze winkelstraat moet aantrekkelijker en gezelliger worden, en daar moeten we in investeren."