SAMEN legt lat hoog voor Ninove

20 April 2017

SAMEN legt lat hoog voor Ninove

Het Ninoofse politieke landschap wordt grondig hertekend nu de lokale afdelingen van CD&V, sp.a en Groen de handen in elkaar slaan en voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een brede politieke beweging opstarten. SAMEN, de naam waaronder de formatie naar de kiezer trekt, wil de lat voor een nieuw bestuur hoog leggen.    ?Het idee om in kartel naar de verkiezingen van 2018 te trekken leefde al enige tijd binnen de partijen. "Dat idee is eigenlijk heel natuurlijk gegroeid," benadrukt lijsttrekker Veerle Cosyns (CD&V), "De samenwerking binnen het schepencollege verloopt uitstekend en we vinden elkaar ook in de vraag welke richting een volgend bestuur moet inslaan. Dan is de keuze om de krachten te bundelen bijzonder logisch."

De naam van de nieuwe formatie is een uitdrukking van de ambitie om breder te gaan dan de traditionele partijpolitiek. "In de opbouw van het programma willen we de inwoners actief betrekken ? zij zijn experts wat hun wijk of straat betreft," zegt eerste schepen Katie Coppens (sp.a), " We houden ook plaatsen vrij voor onafhankelijke kandidaten die mee de schouders willen zetten onder dit project."

SAMEN stelt dan ook de betrokkenheid van de burgers bij het bestuur voorop. "Het huidig bestuur steekt al heel veel energie in participatie en buurtoverlegmomenten om tot gedragen beslissingen te komen, maar een nieuw bestuur kan daarin nog een stap verder gaan door bijvoorbeeld dorpsraden of wijkcomités beslissingsrecht te geven over bepaalde budgetten," vertelt schepen Wouter Vande Winkel (Groen), "Dat vraagt een innovatief en creatief bestuur dat bereid is inwoners zelf verantwoordelijkheid te geven in de vraag naar welke maatregelen prioritair zijn om die buurt of dat dorp te verbeteren."

De nieuwe formatie is er van overtuigd klaar te zijn voor de uitdagingen waarmee Ninove geconfronteerd wordt. "We merken dat veel Ninovieters wakker liggen van verkeersveiligheid en terecht. De huidige meerderheid nam daarvoor al een aantal maatregelen, maar we moeten de lat hoger leggen zodat elke Ninovieter zijn kind zonder zorgen de baan op kan sturen. Ook de bevolkingsgroei is een uitdaging voor onze stad. Wij willen gaan voor een grondige stadsvernieuwing die ten dienste staat van de Ninovieter en waar dus ook plaats is voor groen en gemeenschapsvoorzieningen. En diversiteit kan een troef zijn, maar daar staan wel nog extra inspanningen rond integratie tegenover. Wij gaan voor een Ninove waar elke Ninovieter, jong of oud, autochtoon of allochtoon, hetero of holebi thuis kan horen in een samenleving gebaseerd op respect" zo zegt OCMW-voorzitter Lieven Meert (sp.a).

De verschillende partijbesturen gaven woensdagavond telkens met een grote meerderheid hun fiat aan het project. Schepen Paul De Schepper (CD&V) beschouwt dit als een signaal van vertrouwen in het kartel: "Onze mensen hebben zich volmondig achter SAMEN gezet, nu wacht ons de opdracht om het project uit te dragen."