Sanering Fabelta-Site op komst

21 Januari 2015

De kogel is door de kerk: na de stad keurde ook de Vlaamse regering het ontwerp van Brownfieldconvenant voor de oude Fabelta-site goed. Daarmee wordt de zwaarst vervuilde site van Ninove eindelijk gesaneerd. En een derde brug over de Dender komt een stapje dichter bij? Er zit schot in de zaak in twee belangrijke dossiers voor Ninove. Met de goedkeuring van de Brownfieldconvenant door de Vlaamse regering is de sanering van de zwaar vervuilde terreinen van het oude Fabelta een zekerheid geworden. "Die goedkeuring door de huidige Vlaamse regering was van groot belang," vertelt schepen van Leefmilieu en Mobiliteit Wouter Vande Winkel, "De nieuwe Vlaamse regering zal veel geld moeten reserveren voor de bouw van scholen, wat uiteraard zijn effect zal hebben op andere budgetten ? bijvoorbeeld voor de sanering van vervuilde bedrijfsterreinen. Door de goedkeuring hebben we met andere woorden zekerheid over de financiering van de sanering." Bovendien heeft Waterwegen en Zeekanaal nv, de beheerder van de grote waterlopen in Vlaanderen, gebruik gemaakt van haar voorkooprecht om in het kader van de Brownfieldconvenant de site Jacobs aan te kopen. Die aankoop past immers in het plan om via een derde brug over de Dender de Fabelta-site te ontsluiten door een verbinding tussen de Fabrieksstraat en de Mallaard te maken. "Op die manier kunnen we op termijn de tweede brug voornamelijk reserveren voor de zachte weggebruikers en het doorgaand verkeer richting station omleiden over de derde brug en weghouden van de Graanmarkt zodat die autoluwer wordt," vertelt Vande Winkel. De aankoop is weliswaar nog geen bevestiging van de bouw van de brug, maar is een forse stap in de goede richting.