Simulatie Dollar geweigerd

11 April 2012

Hoe dieper we ons ingraven in het Dollardossier, hoe moeilijker men doet. Toen raadslid Wouter Vande Winkel onlangs de simulatiebestanden van het ontwerp opvroeg, werd dit door het Agentschap Wegen en Verkeer geweigerd omdat die simulatie het 'intellectuele eigendom van het studiebureau' zou zijn. "Je reinste onzin natuurlijk," vertelt raadslid Wouter Vande Winkel, "die simulatiebestanden horen integraal bij het dossier en moeten dus zeker vrijgegeven worden. Bovendien - en dat hebben we de administratie meteen laten weten - kunnen we die simulatiebestanden op geen enkele manier commercialiseren. Men houdt ons bij het AWV blijkbaar voor idioten, als men met dit soort argumenten aanhaalt om onze vraag te weigeren. Het kartel sp.a-Groen maakte meteen korte metten met de praktijken van het AWV. "Een enkel mailtje met de bemerking dat wat ons betrof de termijn voor een beroep tegen de weigering meteen inging en een interpellatie op de gemeenteraad volstond om de documenten in onze mailbox te doen belanden," vertelt Vande Winkel, "maar daarmee is de kous nog niet af. Het AWV verstuurde ons immers geen printscreen van de simulatie, maar de originele bestanden. Daarvoor heb je natuurlijk een gesofisticeerd programma nodig om ze te kunnen bekijken. We verstuurden natuurlijk meteen een mail om een printscreenversie te krijgen."Voorzitter Jordy De Dobbeleer zet vraagtekens bij de houding van het AWV: "Als je vol vertrouwen bent over het ontwerp dat voorligt, dan geef je die simulatie toch meteen vrij? Waarom dan moeilijk doen? Het wordt trouwens afwachten of we die printscreenversie nog zullen krijgen. Wie weet gaan ze nu beweren dat het studiebureau jammer genoeg niet over de kennis beschikt om een printscreenversie af te leveren..."