Soap rond herinrichting Den Dollar

01 September 2010

Verrassing van formaat op de commissie Openbare Werken van de Ninoofse gemeenteraad: schepen van Openbare Werken Henri Evenepoel meldde de commissieleden dat de geplande goedkeuring van de betwiste herinrichting van kruispunt Den Dollar opnieuw van de agenda van de gemeenteraad wordt gehaald. Daarmee lijkt aan de soap rond de herinrichting van het kruispunt geen einde te komen. De commissieleden kregen te horen dat het een procedurekwestie betrof, maar uit het debat op de commissie bleek er toch meer aan de hand te zijn. Groen! gemeenteraadslid Wouter Vande Winkel: "Eind juli kondigde het schepencollege twee extra oversteekplaatsen met verkeerslichten voor fietsers en voetgangers aan. Daar blijkt nu niets van in huis te komen. De belangrijkste aanpassing ten voordele van de zwakke weggebruiker valt dus weg." Daarmee lijkt ook het advies van het schepencollege over het ontwerp op losse schroeven te komen staan. Eind juli keurde het schepencollege immers het ontwerp goed op voorwaarde dat de gevraagde aanpassingen zouden doorgevoerd worden. "Nu de belangrijkste aanpassing verworpen is, vervalt het positieve advies van het schepencollege," benadrukt Vande Winkel.

Op de commissie gaven ook de lokale handelaars present. Ook zij zijn niet te spreken over het ontwerp, dat niet alleen de bereikbaarheid van hun zaak sterk inperkt maar bovendien ook heel wat parkeerplaatsen doet sneuvelen.