Sociale tewerkstelling in de lift

16 Oktober 2015

Sociale tewerkstelling in de lift

Het OCMW van Ninove kan prima cijfers voorleggen inzake sociale tewerkstelling. Op de OCMW-raad van oktober werden immers zes samenwerkingsovereenkomsten voorgelegd waarvan er vier werden goedgekeurd. Zo worden de samenwerkingen met de Aalsterse en Ninoofse kringwinkels verder uitgebouwd. Met Pajot Begot, een sociaal horeca-initiatief in Strijtem, en met Melange Bizaar vzw uit Idegem worden nieuwe samenwerkingen opgezet. "Met 17 extra plaatsen stijgt het totale aantal tot 61 plaatsen," vertelt Groen OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer, "Die zijn niet allemaal ingevuld omdat sociale tewerkstelling maatwerk is. Een verhoging van de capaciteit betekent wel dat we nog meer mensen kunnen helpen." Raadslid Jordy De Dobbeleer ziet niet alleen het aantal arbeidsplaatsen stijgen maar ook de effectieve sociale tewerkstelling. "Op dit ogenblik zijn 36 personen aan het werk, gemiddeld op het jaar gaan we richting 29. Vorig jaar was dat nog 26 personen en gemiddeld 23 over het hele jaar. Het meerjarenplan voorzag maar in 2019 aan zo'n gemiddelde tewerkstelling. We zitten dus ruim op schema, met dank aan de prima werking van de dienst tewerkstelling van het Ninoofse OCMW."

Via de zogenaamde artikel 60-programma's kunnen langdurig werklozen werkervaring opdoen. "Op die manier ontvangen ze een volwaardig loon in plaats van een vervangingsinkomen," vertelt De Dobbeleer, "Werk is ook cruciaal voor het welzijn van die mensen. Het biedt hen immers een kans op meer sociaal contact."

Voor OCMW-voorzitter Lieven Meert (sp.a) is de kous daarmee niet af: "Met diverse regionale partners zetten we ook extra in op nazorg, zodat onze cliënten ook een duurzame tewerkstelling hebben. Vele mensen blijven na hun sociale tewerkstelling in de werkloosheid hangen. Daar willen we iets aan doen. We willen de inspanningen op dat vlak verhogen en zijn samen met VDAB, Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen en een aantal andere OCMW's uit de streek aan de slag gegaan om gedurende 1 jaar 34 cliënten extra te begeleiden om hun slaagkansen op de gewone arbeidsmarkt te vergroten. Het krijgen hierbij ook de steun van het Europees Sociaal Fonds dat ons en de andere OCMW's hiervoor een subsidie toekende van 88.000 euro."