sp.a-Groen laat Ninove bloeien

18 April 2012

sp.a-Groen laat Ninove bloeien

Het progressieve kartel -Groen start de precampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen met een originele bloemenactie. Bij het partijblaadje, dat de komende dagen in de Ninoofse brievenbussen valt, is een zakje klaprozenzaad gevoegd dat Ninovieters tot einde mei in hun tuin kunnen zaaien.sp.a

OCMW-raadslid Lieven Meert (sp.a): "sp.a-Groen wil een positief alternatief bieden voor de huidige meerderheid. Met een dynamische jonge ploeg en een gedragen programma willen we vermijden dat Ninove een saaie slaapstad wordt. We willen onze Wortelstad opnieuw laten bloeien. Een stad is meer dan een verzameling appartementen, het gaat ook om mensen die ook nood hebben aan sociale contacten, zorg, groen, plaatsen om te feesten, cultuur,? Onze klaprozenactie staat symbool voor de kleurrijke vernieuwing die wij willen brengen in ons stadsbestuur."

"Bij onze huisbezoeken die we intussen al anderhalf jaar doen, merken we terechte vragen van bezorgde inwoners over verkeersveiligheid, voetpaden, fietspaden. De mensen verdienen een antwoord op die bezorgdheden en investeringen mogen daarom niet beperkt blijven tot Ninove-centrum. Ook de deelgemeenten tellen mee!", zegt Groen-voorzitter Jordy De Dobbeleer.

sp.a-voorzitter Stijn Vermassen: "We willen dat het stadsbestuur meer luistert naar de mensen: zij kennen hun buurt vaak het best. En die inspraak mag niet beperkt blijven tot de wettelijk verplichte openbare onderzoeken wanneer alles al beslist is. Inspraak is eerst luisteren naar de mensen, dan een plan opmaken, terugkoppelen en tot slot de gedragen beslissingen uitvoeren."