sp.a-Groen « Ontsluiting van nieuw industrieterrein van de Aalstersesteenweg is geen goed idee »

12 Februari 2012

Het kartel sp.a-Groen sluit zich aan bij het verzet tegen de ontsluiting van het nieuwe industrieterrein langs de expressweg naar Aalst via de oude Aalstersesteenweg. "Een ontsluiting via de expressweg ? de N28 ? is veel logischer en ontlast de verkeersdrukte aan kruispunt Den Doorn."Ten noordoosten van de expressweg komt zoals geweten is een nieuw industrieterrein. Uiteraard moet dit terrein ook ontsloten worden voor vracht- en personenvervoer. Bij de afbakening van het kleinstedelijk gebied blijkt nu dat de provincie onder druk van het Agentschap Wegen en Verkeer het wegtransport via de oude Aalstersesteenweg willen laten verlopen.Gemeenteraadsleden Wouter Vande Winkel (Groen) en Katie Coppens (sp.a) zijn formeel: "Gelijk welke Ninovieter zal het er mee eens zijn dat dit idee niet van de plaatselijke situatie uitgaat maar ontstaan is vanachter een computer en enkel rekening houdt met de categorisering van de wegen."A.W.V. voert immers aan dat een ontsluiting via de N28 niet aangewezen is omdat de verkeersstroom door een extra kruispunt gestremd zal worden. "Die redenering klopt slechts ten dele," zegt Katie Coppens, "want door de snelheidsbeperking tot 90 km/u is het 'express' karakter van de N28 sterk afgenomen. Bovendien kan je je toch afvragen wat 'express' nog betekent in deze tijd. Een extra kruispunt zal de reistijd richting Brussel inderdaad misschien een minuut verlengen, maar even verderop verloopt het verkeer toch weer sterk vertraagd."En dan moet je natuurlijk de afweging maken wat belangrijker is: een minuutje minder reistijd voor het gemotoriseerd verkeer of verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker. "Een nieuw kruispunt op de N28 zal nauwelijks of geen zwakke weggebruikers kennen. Kruispunt Den Doorn daarentegen wordt wel vaak door voetgangers of fietsers gefrequenteerd. Het vrachtvervoer en het personenverkeer van de nieuwe industriezone afleiden via de oude Aalstersesteenweg betekent extra druk op dat kruispunt," verklaart Wouter Vande Winkel, "Het kruispunt wordt in de toekomst ook een rotonde, extra vrachtvervoer betekent dus ook een pak meer dodehoeksituaties voor de voetgangers en fietsers."Voor voorzitters Stijn Vermassen (sp.a) en Jordy De Dobbeleer (Groen) is het duidelijk: "Het Agentschap Wegen en Verkeer denkt nog steeds te veel in termen van het gemotoriseerd verkeer. Ook hier wordt het STOP-principe (stappers-trappers-openbaar vervoer-privaat veroer) met de voeten getreden en komt de 'snelheid' van vracht- en personenvervoer op de eerste plaats."ZELF BEZWAAR AANTEKENEN TEGEN DE VOORLIGGENDE PLANNEN KAN, DOWNLOAD HET ONDERSTAANDE DOCUMENT, TEKEN HET EN BEZORG HET VOOR MAANDAG 30 JANUARI OP HET STADHUIS! UPDATE: DIT BEZWAAR WERD GOEDGEKEURD DOOR DE VOLTALLIGE GEMEENTERAAD EN TOEGEVOEGD AAN HET BEZWAAR DAT DE STAD NAAR DE PROVINCIE OPSTUURDE