Speelpleinwatchers op ronde in heel Ninove

28 Juni 2012

Speelpleinwatchers op ronde in heel Ninove

Grootschalige sp.a-groen actie bij de start van de zomervakantie De voorbije weken maakte sp.a-groen Ninove de balans op van het in heel Ninove. Ze trokken van speelplein naar speelplein om een gedetailleerde evaluatie op te maken. Hier leest u hun bevindingen.

speelpleinaanbod

"Uit de huisbezoeken die we al anderhalf jaar doen, leerden we al dat Ninovieters veel belang hechten aan een aangename, nette en veilige buurt", verduidelijkt initiatiefnemer Lieven Meert. "Ze waarderen de sociale samenhang van hun buurt. Een speelplein zien we dan ook als een buurtbarometer. Zeker wanneer een speelplein niet enkel wordt aanzien als een hoopje speeltoestellen, maar als een plaats waar buurtbewoners kunnen samenkomen, ongeacht hun leeftijd."

 "De speelpleinen die we onder de loep namen, werden op een aantal punten gescreend", vervolgt groen-voorzitter en voormalig jeugdraadvoorzitter Jordy De Dobbeleer. "Het aantal en de soorten speeltuigen, het aantal petanquevelden, banken, tafels, vuilnisbakken, fietsrekken, te herstellen zaken, netheid en uiteraard ook algemene veiligheid. Dit brengt ons tot een zesttal algemene conclusies en aanbevelingen."

 1 / Vlaanderen telt gemiddeld bijna 6 speelpleintjes per 10.000 inwoners. Ninove telt er slechts 8 wat 2,2 per 10.000 inwoners is. Het aantal speelpleintjes moet echt wel omhoog!

2 / Gemiddeld scoren de 8 Ninoofse speelpleintjes een zwakke 4,25 op 10, met als negatieve uitschieters het asbestspeelplein in het stadspark (ook al is dit speelplein nieuw en potentieel het beste speelplein van Ninove) en de eenzame basketring in Outer. Positieve uitschieter daarentegen is het goed onderhouden en ruime speelplein aan het Meerbeekse dorpsplein.

3 / In maar liefst 7 van de 12 deelgemeenten (Lieferinge, Neigem, Denderwindeke, Voorde, Aspelare, Nederhasselt en Pollare) is geen enkel openbaar speeltuintje te bespeuren. In Denderwindeke is er gelukkig wel nog een privé-initiatief. Sp.a-groen pleit voor minstens één speeltuintje in elke deelgemeente! Met wat creativiteit vinden we hiervoor zeker de nodige ruimte.

4 / Speelpleinen zijn een ontmoetingsplaats voor jong en oud. Sommige speelpleinen hebben een beperkt aanbod aan speeltuigen, ook wanneer er toch voldoende ruimte voor is. Daarom vragen we op ieder speelplein speeltuigen voor kinderen én ook een petanquebaan, zo wordt het speelplein van iedereen!

5 / De meeste speelpleinen liggen er wat slordig bij. Zwerfvuil en sigarettenpeuken zijn een ware plaag. Hier is echt wel werk aan de winkel! Extra vuilnisbakken en asbakken zijn zeker nodig. Daarnaast speelt sociale controle ook een belangrijke rol.

6 / De speelpleinen kunnen extra verbeterd worden door het plaatsen van één of meerdere picknicktafels. Het aantal tafels kunnen we nu bijna op één hand tellen. Picknicktafels zorgen voor meer gezelligheid op onze speelpleinen en beklemtonen de ontmoetingsfunctie van een speelplein.