Speeltuin langer dicht

08 Juni 2012

Speeltuin langer dicht

De weigering van de VLD-CD&V-LDD-meerderheid om zoals sp.a-Groen al in juni 2011 voorstelde klacht in te dienen in de asbestvervuiling op de speeltuin, zorgt nu voor een extra vertraging van minstens enkele maanden. Door de foute inschatting van het stadsbestuur dreigt de speeltuin dik anderhalf jaar gesloten te blijven. Nadat raadslid Wouter Vande Winkel in mei 2011 melding deed van asbest in de pas heraangelegde speeltuin in het stadspark, stelde sp.a-Groen op de gemeenteraad van juni meteen voor een klacht neer te leggen. "Dat kostte de stad nauwelijks iets, en het parket zoekt dan uit of er kwaad opzet in het spel is," benadrukt Vande Winkel.Het stadsbestuur legde dat voorstel naast zich neer, aangezien het volgens hen om 'historische vervuiling' ging afkomstig van een oude luciferfabriek. In maart 2012 presenteerde Vande Winkel de resultaten van onderzoek in het archief en toonde op de gemeenteraad aan dat die hypothese van historische vervuiling bijzonder onwaarschijnlijk was. Toch weigerde het stadsbestuur opnieuw klacht in te dienen.

Die twee weigeringen breekt het stadsbestuur nu zuur op en jammer genoeg betaalt de bevolking daarvoor het gelag. "Met de recente asbestvervuiling in de Centrumlaan kan men niet langer de kop in het zand steken en ziet men zich wel verplicht een strafrechterlijke klacht in te dienen. Maar dat heeft zware consequenties," vertelt Vande Winkel, "Het directiecomité van het AGB DN besliste op 7 juni eindelijk klacht in te dienen. Dat betekent dat de advocaat van het AGB DN zich eerst moet inwerken in het dossier om die klacht op te stellen, vervolgens moet de procureur een onderzoeksrechter aanduiden die het dossier opnieuw moet bekijken en bepalen welke onderzoeksdaden op het terrein moeten gebeuren en pas wanneer die analyses gebeurd zijn zal hij de speeltuin opnieuw vrijgeven. En dan moet de heraanleg dus nog beginnen! We moeten ons geen illusies maken: de speeltuin zal vermoedelijk pas in de lente 2013 opnieuw opengaan."

 

Vande Winkel hekelt ook de lakse houding van de meerderheidspartijen in het dossier: "Gedwongen door de nieuwe asbestvondsten start men wel een intern onderzoek op en plots stapelen de onregelmatigheden zich op. Er is sprake van aanvoer van niet-geattesteerde grond, van leveringen die niet door de leverancier of het AGB DN werden afgetekend en het strafste van allemaal: het contract tussen de leverancier en het AGB DN blijkt op geen enkele manier politiek gedekt te zijn."Voorzitters Jordy De Dobbeleer (Groen) en Stijn Vermassen (sp.a) zijn bijzonder scherp voor het stadsbestuur: "De extra vertraging had perfect vermeden kunnen worden als de VLD-CD&V-LDD-meerderheid ons voorstel om meteen een klacht in te dienen had gevolgd. En wat betreft de onregelmatigheden in het dossier: bij de opstart van het AGB Dienstenbedrijf Ninove beloofde schepen Van Eeckhout professionalisering en efficiëntie. Drie jaar later blijkt dat een lachertje te zijn."