Stad moet Dexia en KBC signaal tegen graaicultuur geven

30 Mei 2011

Stad moet Dexia en KBC signaal tegen graaicultuur geven

Gemeenteraadslid Wouter Vande Winkel interpelleerde afgelopen donderdag over de uitstaande liquide middelen bij grootbanken Dexia en KBC. In navolging van Gent stelde hij aan het stadsbestuur voor om de uitstaande liquide middelen weg te halen en te verplaatsen naar banken die geen topbonussen uitkeren met belastingsgeld. Wouter Vande Winkel: "Toen Dexia en KBC in moeilijkheden zaten, deden ze een beroep op u en ik om er voor te zorgen dat ze niet failliet gingen. Die overheidssteun loopt nog steeds maar de verfoeide bonuscultuur blijft bestaan. Meer nog, ze vinden het abnormaal als ze hierover vragen krijgen. De stad moet aan deze banken een signaal geven dat niet alles zomaar kan. De realiteit heeft mijn vraag ingehaald. Twee dagen voor de gemeenteraad kwam Dexia opnieuw in zwaar water terecht. Dat maakt het nu niet opportuun om die middelen weg te halen. Als alle lokale overheden hun liquide middelen terugtrekken maakt dat de problemen er enkel erger op. Ik merk wel al op dat Dehaene en co het warm beginnen te krijgen en al geen bonussen voor 2011 zullen uitkeren. Afwachten of die uitspraak waarheid wordt."

Secretaris Jordy De Dobbeleer: "Maar eigenlijk gaat het over meer dan enkel geld weghalen. Is het nog wenselijk dat alle steden en gemeenten een privé-bank beheren? Dexia is immers al lang niet meer het Gemeentekrediet van vroeger en men kan zich de vraag stellen of de middelen die we Dexia bieden nog in relatie staan met hun werkelijke macht binnen Dexia."

De huidige problemen stellen de vraag of een gemeente nog moet participeren in een grootbank op scherp. Al in november 2009 waarschuwde Groen! Ninove het stadsbestuur voor de kapitaalsverhoging via de Gemeentelijke Holding (zie deze bijdrage op onze website). Het stadsbestuur had geen oren naar onze argumenten en stemde in met de kapitaalsverhoging. Onze bemerking dat een dividend van 13% totaal onrealistisch was, blijkt nu volledig terecht.