Stad in verzet tegen positief advies winkelcentrum

21 Januari 2015

Stad in verzet tegen positief advies winkelcentrum

Het omstreden winkelcentrum langs de Brakelsesteenweg heeft dan toch een positief advies gekregen van de Regionale Mobiliteitscommissie. Het college van burgemeester en schepenen van Stad Ninove tekende inmiddels beroep aan bij minister van Openbare Werken en Mobiliteit Ben Weyts en vroeg het advies opnieuw in overweging te nemen. Het stadsbestuur is bijzonder scherp voor het positieve advies. "In elke voorafgaande studie staan de knipperlichten op oranje als het over de doorstroming van de N8 gaat. Wie van de streek is weet zonder die studies ook wel dat de vaststelling in die studies correct is: de N8 is momenteel al verzadigd. Dat merken we  dagelijks aan het vele sluikverkeer op de alternatieve routes," stelt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (sp.a-Groen), "Dat werd overigens volledig bevestigd door het eerdere negatieve advies op de vorige RMC. De kwaliteitsauditor ging toen verder dan een beoordeling van het ontwerp en stelde dat elke locatie voor een winkelcomplex beter was dan op een regionale ontsluitingsweg als de N8." Vande Winkel ergert zich mateloos aan de gebrekkige motivering van het advies. Het nieuwe ontwerp wordt immers positief geadviseerd op basis van een aantal algemene beschouwingen over de doorstromingsproblematiek en gaat compleet voorbij aan het ontwerp zelf. "Dat de belasting van het rijvak richting Brakel door het huidige ontwerp nog eens verdubbelt tot een miljoen extra wagens per jaar wordt gewoon niet vermeld, wat onbegrijpelijk is als je de eerdere studies in aanmerking neemt," vertelt Vande Winkel, "Als er al een specifiek kenmerk van het ontwerp wordt vermeld, wordt het dan nog eens fout ingeschat. Er wordt bijvoorbeeld melding gemaakt van de extra afslagstroken om er van uit te gaan dat de capaciteit van de N8 zal verhogen met het nieuwe ontwerp. Dat is absurd, want afslagstroken geven enkel bij rotondes of kruispunten extra 'ademruimte' voor verkeersafwikkeling. In het huidig ontwerp hebben ze juist een afremmend effect, aangezien verkeer dat de N8 verlaat of oprijdt ter hoogte van het centrum niet de snelheid van het doorgaand verkeer heeft."

Het advies wijst bovendien op de noodzaak om ook de rest van het projectgebied veiliger in te richten. Enkel ter hoogte van het winkelcentrum zelf en ter hoogte van het tweede terugkeerpunt aan de Ziekhuizenstraat wordt de weg heringericht in functie van de extra belasting die het winkelcentrum met zich meebrengt. Het advies vraagt dan ook dat "binnen een haalbare termijn" ook de rest van het projectgebied wordt uitgewerkt. "We hebben in Ninove met de herinrichting van Den Doorn, de herinrichting van kruispunt Oude Tramstatie en de heraanleg van de Halsesteenweg en Brusselsesteenweg ? het slechtste 'fietspad' van Vlaanderen ? heus wel andere prioriteiten," benadrukt Vande Winkel, "Het is ondenkbaar dat het gewest zou investeren in de vervolmaking van een particulier project vooraleer die andere punten worden aangepakt."

Het dossier ligt nu in de handen van minister Weyts. Het is bijzonder moeilijk in te schatten welke richting het uitgaat, want de procedure die nu loopt is uitermate uitzonderlijk. Vande Winkel hoopt dat het gezond verstand de bovenhand haalt: "Met een cruciale regionale ontsluitingsweg waarvan algemeen geweten is dat hij al verzadigd is neem je toch geen risico's? Als het project er toch zou komen is dat ook een vorm van woordbreuk tegenover de stad. Het vorige bestuur ging akkoord met de komst van het winkelcentrum, maar in de voorafgaande MER-studie werd duidelijk gesteld dat twee dubbelstrooksrotondes minimaal waren voor de ontsluiting van het project. Een rotonde met twee rijstroken combineert immers doorgaand verkeer met lokale afwikkeling. Nu een sterk afgeslankt project realiseren gaat regelrecht in tegen het kader waarin het vorige bestuur zijn fiat gaf aan de komst van een winkelcentrum."

BIJLAGEN:
verzoek_heroverweging_rmc_20_oktober.pdf