Stad in verzet tegen retailcentrum

14 Februari 2014

Stad in verzet tegen retailcentrum

Ge zetj van Ninof aske wetj dat den Broakelsesjtiënweg a zeu vol as een aur zitj. Of vrij vertaald: iedereen beseft dat de Brakelsesteenweg ofte de N8 verzadigd is. De komst van een nieuw retailcentrum tegenover de vestiging van Aveve zien we dan ook niet zitten. Het stadsbestuur verklaarde zich niet akkoord met het mobiliteitsaspect van het geplande retailcentrum. Voor de ontsluiting van het winkelcentrum komen er immers twee rotondes, één aan het winkelcentrum zelf en één ter hoogte van de Ziekhuizenstraat. Probleem is dat de N8 momenteel al flink vol zit: dagelijks zo'n 10.000 voertuigen in elke richting, met een zeer intense avondspits richting Brakel van 1000 voertuigen per uur. Het nieuwe retailcentrum doet daar op een gewone weekdag nog eens 1700 voertuigen bovenop, op vrijdag 2000 en op zaterdag 2750. "Iedereen die Ninove kent weet dat dit met de huidige intensiteiten absurd is: de spits verloopt al bijzonder moeizaam, als daar nog eens dergelijke aantallen bovenop komen wordt het nog erger," verklaart schepen van mobiliteit Wouter Vande Winkel, "Omliggende dorpen zoals Outer of Appelterre-Eichem zullen dus nog meer sluipverkeer te slikken krijgen, want niet alleen de toename van het aantal wagens, ook het feit dat de twee rotondes de doorstroming op een permanente manier zullen vertragen zal chauffeurs nog meer dan nu het geval is aanzetten om sluipwegen te gebruiken."

Groen voorzitter Jordy De Dobbeleer wijst op een tweede probleem in het ontwerp: het gebrek aan parkeercapaciteit. "Voor 8000m² winkelruimte voorziet men 300 parkeerplaatsen, zowel voor de bezoekers als voor de werknemers. Als we er van uitgaan dat op een drukke zaterdag pakweg 40 werknemers aanwezig zullen zijn, biedt de parking plaats voor zo'n 260 bezoekers. Toch geeft de studie aan dat er op zaterdag haast de hele dag 300 bezoekers per uur worden verwacht, met twee pieken van 330 bezoekers. Er is dus een structureel tekort van 40 en op de piekmomenten van 70 parkeerplaatsen. Dat leidt ongetwijfeld tot problemen op de rotonde die toegang moet verlenen tot het retailcentrum, met alle gevolgen van dien."

Omdat de Gemeentelijke Begeleidingscommissie geen consensus bereikte over het ontwerp, buigt de Regionale Mobiliteitscommissie zich nu over het dossier. "Dat houdt een risico in, aangezien de stad weliswaar gehoord wordt door die commissie, maar geen stem meer heeft," verklaart schepen Vande Winkel, "Toch menen we voldoende argumenten te hebben om gehoor te vinden bij de RMC."