Stadsdebatten herontwikkeling Fabelta-site

24 Januari 2017

Stadsdebatten herontwikkeling Fabelta-site

?Het stadsbestuur hecht veel belang aan participatie en houdt op woensdag 1 en donderdag 16 februari een open stadsdebat rond de herontwikkeling van de oude Fabelta-site. Iedereen is welkom om 20u in het Oud Stadhuis om mee te debatteren over de invulling van het project. De Fabelta-site vormt het onderwerp van een Brownfieldconvenant: een samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie, de stad en de eigenaar om oude industrieterreinen een nieuwe toekomst te geven. In dit geval wordt het terrein omgevormd tot een woonzone. De drie partijen die betrokken zijn bij het project zullen zich de komende maanden moeten uitspreken over de concrete vorm van die zone: op welke manier wordt er gebouwd, hoe gebeurt de ontsluiting van het terrein, hoe wordt omgegaan met mobiliteit enz. "De ontsluiting van het terrein gebeurt door de aanleg van een derde brug, maar of dat een vaste, hoge brug in beton of een lage, mobiele brug wordt is nog onderwerp van discussie," vertelt schepen van Mobiliteit en Leefmilieu Wouter Vande Winkel, "maar ook tal van andere vragen blijven open staan, en over die kwesties gaan we graag in debat met de Ninovieters. Dat de wijk volop moet inzetten op duurzaamheid is evident in deze tijden, maar hoe je dat in de praktijk omzet is voer voor discussie."

Dat de herontwikkeling vragen oproept met betrekking tot de overstromingsproblematiek is logisch. "Dat wordt uiteraard één van de belangrijkste aandachtspunten voor de stad," vertelt Vande Winkel, "Twee facetten spelen daarbij een rol: enerzijds het feit dat het nieuwe project niet méér bebouwde oppervlakte mag beslaan dan de huidige verharding en anderzijds de watertoets die in dit gebied bijzonder streng zal zijn. Die twee aspecten maken dat het project in elk geval een verbetering tegenover de huidige situatie zal zijn ? maar uiteraard is het onze opdracht daar uiterst nauw op toe te zien."

Zie ook: http://www.ninove.be/nl/press/6396/stadsdebatten-fabeltasite.html