Steden en gemeenten financieel gewurgd

14 Januari 2016

Steden en gemeenten financieel gewurgd

Diverse maatregelen van de federale en Vlaamse regering brengen steeds meer financiële lasten voor steden en gemeenten met zich mee. OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer hekelt de manier waarop de besparingen én investeringen van de hogere overheden op de lokale overheid worden afgewenteld. Laat ons beginnen met de besparingen, die voornamelijk draaien rond de afbouw van de federale en Vlaamse dienstverlening via antennes in de steden en gemeenten. De lokale kantoren van de FOD Financiën en de VDAB zijn daarvan mooie voorbeelden.  De werkwijze van de federale en Vlaamse overheid  lopen op dat vlak parallel: eerst komt de aankondiging van de sluiting en vervolgens krijgt de lokale overheid de kans toch nog een zekere vorm van dienstverlening te blijven voorzien. "Vaak gaat het dan om goedkope of zelfs gratis ruimte voor de 'zitdagen' te voorzien," vertelt OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer, "Op die manier worden overheadkosten gewoon op de lokale overheid afgewenteld." Uiteraard heeft dat zijn gevolgen voor de dienstverlening voor de bevolking. De stad heeft mits een zeer goedkoop huurcontract ? quasi tegen kostprijs - nog enkele zitdagen van de VDAB kunnen behouden, maar het werkstation in Ninove werd grotendeels afgebouwd en een pak werkzoekenden mag voortaan richting Aalst trekken voor begeleiding. Voor de FOD Financiën idem dito, maar de stad heeft simpelweg de ruimte niet om ook die mensen nog eens te huisvesten. "De werkwijze is in elk geval pervers, want je kan echt van een vorm van chantage spreken," beklemtoont De Dobbeleer, "De boodschap is immers duidelijk: wij besparen fors op onze overheadkosten, maar we zijn zeker bereid lokale dienstverlening te behouden ? op voorwaarde dat de stad bijspringt. De consequenties van het eigen besparingsbeleid worden dus afgewenteld op het lokale bestuur, terwijl men zich tevoren indekt voor kritiek."

 Niet alleen de besparingen, ook de lastenverlagingen zadelen de steden en gemeentes met een forse factuur op. De taxshift zal de steden en gemeentes op kruissnelheid 193 miljoen euro kosten. "Voor Ninove betekent dit concreet dat het bestuur het vanaf 2017 jaarlijks met een miljoen euro minder zal moeten doen," vertelt De Dobbeleer, "Zelfs wanneer je eventuele terugverdieneffecten in rekening brengt wacht ons nog een gigantisch bedrag dat ofwel via besparingen ofwel via nieuwe inkomsten gecompenseerd zal moeten worden."