Steunbarema's geactualiseerd

21 Januari 2015

Op de OCMW-raad van februari werden de steunbarema's geactualiseerd. Die waren immers al sinds 2001 ongewijzigd in voege. Steunbarema's zijn aanvullende steun bovenop het leefloon of een uitkering. Raadslid Jordy De Dobbeleer vindt de actualisatie niets te vroeg. "Sommige bedragen en berekeningen waren achterhaald en met sommige inkomsten of uitgaven werd niet of te weinig rekening gehouden." De Dobbeleer stelt zich toch vragen bij het systeem van steunbarema's. "Eigenlijk klopt het niet dat het gemeentelijke niveau moet opleggen waar het federale niveau tekort schiet. Iedereen op terrein beseft dat het leefloon gewoon te laag is om te overleven. Nu krijg je diverse plaatselijke systemen voor een opleg om toch menswaardig te kunnen leven. Het is maar al te vreemd dat de steun kan verschillen in pakweg Ninove, Geraardsbergen of Roosdaal. Alsof armoede zou veranderen bij een gemeentegrens.' Groen pleit in haar verkiezingsprogramma terecht voor het optrekken van het leefloon en andere uitkeringen tot boven de armoedegrens.