Studieopdracht autoluw centrum positief onthaald

19 Januari 2017

Studieopdracht autoluw centrum positief onthaald

?Ondanks het slechte weer zakte een vijftigtal bewoners, handelaars en leden van de adviesraden op donderdag 12 januari naar de Academie in de Parklaan af voor de presentatie van de voorstudie voor het autoluw centrum. De studie ? die enkel de krijtlijnen uitzet voor een definitief ontwerp ? werd positief onthaald. Tot zijn kern herleid kan je de studie als volgt samenvatten. Wil je de historische handelskern rond het Oudstrijdersplein een nieuwe impuls geven en grondig moderniseren dan moet je een winkelomgeving creëren waar je je als klant comfortabel voelt. Ouders moeten niet de drang voelen om de kinderen 'op grijpafstand' bij zich te houden, ouderen moeten niet het gevoel hebben dat ze klaar moeten zijn voor een tijgersprong wanneer ze de Beverstraat oversteken. Wagens zijn welkom en  de handelszaken moeten bereikbaar blijven, maar de automobilist moet zich bewust zijn van het feit dat hij zich in een winkelstraat bevindt en moet zijn snelheid aanpassen. Een dergelijke aangename winkelomgeving kan je onmogelijk creëren zonder een aantal parkeerplaatsen op te heffen, wat extreem gevoelig ligt bij de lokale handelaars. "Eén van de belangrijkste conclusies van de studie was dan ook dat een vermindering van het aantal parkeerplaatsen enkel kan op basis van flankerende maatregelen die de parkeercapaciteit doen stijgen," zegt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel, "Onder meer de creatie van shop & go-zones, waar je zonder ticket een half uur gratis kan parkeren, moet de parkeercapaciteit verhogen."

Groen-voorzitster Annelies Lievens benadrukt dat het bestuur zijn engagement om in overleg met handelaars en buurtbewoners tot een concreet ontwerp te komen nakomt: "Zowel bij het opstellen als bij de presentatie van de studie werden de diverse belanghebbenden betrokken. Dat de presentatie in een heel open en constructieve sfeer verlopen is bewijst dat de aanpak van het bestuur werkt."

Het studiewerk bracht ook de wens naar voren om het projectgebied uit te breiden tot aan de Dam, een vraag waar het bestuur alvast open voor staat. "De gemeenteraad zal zich wel nog achter een uitbreiding van de opdracht moeten scharen," vertelt Vande Winkel, "maar dat de handelaars het een verkeerd signaal vinden om het vernieuwingsproject ter hoogte van het ziekenhuis te laten stoppen valt zeker te begrijpen".

Op basis van de studie wordt de komende maanden een concreet ontwerp uitgetekend. Participatie van handelaars en omwonenden zal ook in deze fase voorop staan.