Subsidiereglement voor ontwikkelingssamenwerking

04 Juni 2015

Subsidiereglement voor ontwikkelingssamenwerking

lokale verenigingenactief

De die zijn in de Noord-Zuidproblematiek kunnen voortaan rekenen op een structurele financiële ondersteuning. Het nieuwe subsidiereglement biedt hen eindelijk een verzekerde financiële tegemoetkoming.


Schepen van Ontwikkelingssamenwerking Wouter Vande Winkel is tevreden met het subsidiereglement, dat in nauw overleg met de pas opgerichte Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking werd opgesteld. "De stad beschikte vroeger over 10.000 euro per jaar, maar verenigingen moesten elk jaar opnieuw een aanvraag indienen voor ondersteuning en wisten ook niet of ze die ondersteuning ook zouden krijgen," zegt Vande Winkel, "De stad heeft het bedrag voor ontwikkelingssamenwerking bijna verdubbeld tot 19.000 euro en met het nieuwe subsidiereglement hebben onze lokale verenigingen zekerheid over de aanvraag en behandeling van subsidies."

Bestuurslid Jolien Van Londersele bestempelt het reglement als een forse stap vooruit: "De lokale verenigingen kunnen voortaan rekenen op een werkingssubsidie en kunnen ook infrastructuur en uitleenmateriaal van de stad aan verminderd tarief huren. Het reglement voorziet ook in subsidies voor socio-culturele verenigingen die rond de Noord-Zuidproblematiek willen werken. Positief is ook dat jongeren die op stage vertrekken ook op een kleine financiële tegemoetkoming kunnen rekenen."

Minimaal de helft van het budget voor ontwikkelingssamenwerking wordt gereserveerd voor concrete projecten in het zuiden. "Belangrijk is echter dat dat percentage in de praktijk nog zal oplopen," vertelt Vande Winkel, "De stad is immers niet van plan niet-gebruikte subsidies in eigen kas te houden: het resterende budget zal op advies van de GROS uitbetaald worden aan organisaties die eveneens actief zijn in de Noord-Zuidwerking." 

Bestuurslid Karolien Van Overwaele vindt het opvallend dat in het debat rond de bootvluchtelingen op de Middellandse Zee het thema van ontwikkelingssamenwerking haast niet aan bod komt. "Er wordt vooral gepalaverd over de aanpak van de symptomen - tot militaire actie toe - maar nauwelijks over de oorzaken," vertelt Van Overwaele, "Zolang de mensen geen toekomst hebben in hun land van herkomst zal de vluchtelingenstroom blijven bestaan. Het is dan ook een uitstekende zaak dat de stad haar verantwoordelijkheid opneemt."