Subsidies groendak voor bedrijven afgebouwd

27 November 2011

Stad Ninove schaft de subsidies voor bedrijven bij de aanleg van een groendak af. Een spijtige, maar logische beslissing volgens raadslid Wouter Vande Winkel (Groen!), die wel voor een verplichte aanleg van een groendak pleit op het nieuw te realiseren industrieterrein. Op de gemeenteraad van november werd de subsidie voor de aanleg van een groendak beperkt tot particuliere eigenaars. Wie dus als privépersoon een groendak aanlegt, kan nog steeds rekenen op een subsidie van 31 euro per vierkante meter. Bedrijven zullen voortaan niet langer op deze subsidie kunnen rekenen. De beslissing is een gevolg van een aanpassing van het reglement door het Vlaams Gewest, de financier van de subsidiëring. "Indien Ninove het bestaande reglement zou behouden, zou de stad dus zelf de kosten moeten dragen," aldus raadslid Wouter Vande Winkel, "wat de financiële draagkracht van de stad overstijgt."

Toch is de beslissing van het Gewest betreurenswaardig. Groen!-voorzitter Jordy De Dobbeleer wijst er op dat de bebouwde oppervlakte in België voortdurend blijft stijgen en het overstromingsrisico daarbij eveneens de hoogte ingaat. "Met het wegvallen van de subsidiëring verdwijnt een incentive voor bedrijven om een groendak aan te leggen, en op die manier buffercapaciteit te realiseren bij zware regenval." Sp.a -Groen! pleit dan ook voor een verplichting om een groendak aan te leggen bij de realisatie van nieuwe bedrijfsterreinen, zoals die bijv. langs de expressweg gepland zijn. Dat kan overigens perfect in combinatie met zonnepanelen. Zeker in een watergevoelige regio als de onze is een dergelijke verplichting niet meer dan normaal en getuigt ze van gezond verstand.