Subsidies voor ontwikkelingssamenwerking

25 Maart 2015

Subsidies voor ontwikkelingssamenwerking

Lokale verenigingen en nationale ngo's ontvingen aanzienlijke subsidies in het kader van het stedelijk beleid rond ontwikkelingssamenwerking. Een stedelijk subsidiereglement moet binnenkort ook financiële stabiliteit bieden aan de lokale verenigingen. De lokale verenigingen Akouyo, Africa Team, het Dr. Hemmeryckxcomité en de lokale afdelingen van Oxfam Wereldwinkel en Broederlijk Delen ontvingen aanzienlijke subsidies van het stadsbestuur. Daarbovenop ontvingen ook Artsen Zonder Grenzen (in het kader van de oorlog in Syrië) en het Rode Kruis Vlaanderen (in het kader van de ebola-epidemie) noodhulp van de stad.  De subsidies werden dit jaar nomatief toegekend, maar daar moet in de toekomst verandering in komen. "Met de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking zijn we de laatste hand aan het leggen aan een stedelijk subsidiereglement," vertelt schepen van Ontwikkelingssamenwerking Wouter Vande Winkel, "Dat reglement zal een solide basis voor de subsidiëring van de verenigingen betekenen zodat die op langere termijn kunnen plannen. Bovendien zal het reglement ook het algemeen kader - bijv. de controle op de uitgegeven subsidies - bepalen." Tot nog toe konden verenigingen weliswaar een subsidie aanvragen, maar het schepencollege besliste telkens afzonderlijk over elke aanvraag, wat weinig zekerheid bood. 

Via de GROS kunnen de lokale verenigingen die geen lid waren van de cultuurraad voortaan ook aan verminderd tarief gebruik maken van de stedelijke infrastructuur en uitleendienst.