Succesvolle groepsaankoop zonnepanelen

24 Oktober 2016

?Met 127 extra particuliere PV-installaties mag de groepsaankoop zonnepanelen een groot succes genoemd worden. "Het klimaatactieplan beoogt 350 extra installaties tegen 2020 en meer dan een derde daarvan zal de komende maanden al gerealiseerd worden," vertelt schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel. De stad tekende in mei van dit jaar in op de groepsaankoop zonnepanelen die de provincie opstartte. Na een infovergadering eind juni tekenden uiteindelijk 127 particulieren in op de groepsaankoop. "Op die manier profiteren ze niet alleen van de begeleiding en het advies van de provincie, ook financieel doet men uiteraard een goede zaak," vertelt schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel. Er is dus al een flinke stap gezet om de ambitie om tegen 2020 350 extra PV-installaties te realiseren in Ninove ook waar te maken. Vande Winkel vermoedt dat die ambitie overigens probleemloos gehaald zal worden: "Een tweede groepsaankoop dichter bij 2020 kan misschien nog een extra duwtje geven, wat nooit slecht is, maar in totaal hebben niet minder dan 326 mensen een offerte aangevraagd via de groepsaankoop. Dat wil dus zeggen dat op dit moment al 326 gezinnen of personen heel concreet een investering in zonnepanelen overwegen ? de kans is groot dat we het objectief van 350 uiteindelijk zullen overtreffen."